Lapset puheeksi -työn maailma

​​​​

Olet avannut oven Lapset puheeksi -työn maailmaan ja astunut eL​apset puheeksi (eLP) -oppimisympäristöön. Lapset puheeksi (LP) –työskentely on avuksi vanhemmille, muille kasvattajille ja heidän lähipiireilleen sekä ammattilaisille heidän toimiessaan lasten kanssa ja tukiessaan heitä eri kehitysvaiheissa ja kulloisessakin elämäntilanteessa. Työskentelyssä pyritään myös turvaamaan tarvittavien palvelujen saa​​​nti. Koko kuntaa koskevassa Lapset puhe​​eksi –työssä rakennetaan toimivaa monialaista palvelujärjestelmää yhdessä vanhempien ja muiden kasvattajien kanssa.​


​LP -oppimisy​mpäristössä kerrotaan L​apset puheeksi –työn lähtökohdista ja teoreettisesta taustasta. Samalla annetaan yleistä tietoa lapsen kehityksestä ja sen tukemisesta.
Toivomme, että Lapset puheeksi –oppimisympäristö auttaa ymmärtämään LP –työskentelyn periaatteita ja käytäntöjä ja tukemaan työtavan levittämistä ja juurruttamista.  Sosiaali- ja terveysministeriön Toimiva lastensuojelu –raportti (2013) ja sen toimeenpano-ohjelma velvoittavat levittämään Lapset puheeksi –menetelmää yli maan. Menetelmä on hyväksytty Kasvun tuen tieteellisessä neuvostossa näyttöön perustuvaksi työmenetelmäksi ja Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE 2016-2018) on ottanut Lapset puheeksi –menetelmän levitettäväkseen. ​

 Rahoittajat ja kiitokset

​Kiitämme ammattilaisia ja perheenjäseniä, jotka kertovat sivustolla omista kokemuksistaan Lapset puheeksi –työstä. Erityiset kiitokset perheille, jotka ovat osallistuneet Lapset puheeksi –työhön ja antaneet elämänmakuista palautetta työn kehittämiseen. Suurkiitokset Lapset puheeksi videoitujen istuntojen amatöörinäyttelijöille! Lämpimät kiitokset niille sadoille työntekijöille, jotka ovat kehittäneet ja vieneet Lapset puheeksi –työtä eteenpäin omilla työpaikoillaan ja alueillaan. Mitä suurimmat kiitokset niille pioneereille, jotka ovat kouluttaneet menetelmää ja juurruttaneet Lapset puheeksi -työtä kautta Suomen. Te kaikki olette tehneet Lapset puheeksi –työn maailman mahdolliseksi j​a eLapset puheeksi -oppimisympäristön tarpeelliseksi.

Lapset puheeksi –oppimisympäristö on kehitetty Suomen Mielenterveysseuran ja HUS:in yhteistyönä sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella. Hanketta on rahoitettu terveyden edistämisen määrärahasta. Suomen Kulttuurirahasto on tukenut Tytti Solantauksen työtä Eminentia-apurahalla, siitä lämpimät kiitokset.

​LAPSET PUHEEKSI TUTUKSI​

​Lapset puheeksi -johdanto
​LP-työn lähtökohtia ja teoreettista taustaaLapset puheeksi -menetelmä ja työskentely perheen kanssa
Perhe, ymmärrys ja puhuminen


 LP -tutuksi loppusanat

​Lapset puheeksi –maailman ensimmäinen osa, LP tutuksi, on päättymässä. Toivottavasti jokainen kiinnostunut on löytänyt sivustolta jotain pohdittavaa ja keskusteltavaa ja uusia ideoita toteuttavaksi lasten ja nuorten kanssa niin kotona kuin työpaikalla.

Sivustomme on tehty sekä työntekijöitä että perheitä ja kaikkia kiinnostuneita varten. Muuten ei voisi ollakaan. 'Koko kylä kasvattaa' on vanha sanonta. Mikä se 'kylä' on hyvin toimeentulevissa länsimaissa, joissa ydinperhe on siirtänyt yhteisöllisen kasvatuksen historian varjoihin? LP –työssä se tarkoittaa kodin, perheen ja lapsen sosiaalisen verkoston, varhaiskasvatuksen, koulun, lasten ja nuorten vapaa-ajan ympäristöjen, naapuruston sekä tarvittavien palveluiden yhteistä toimintaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin varmistamiseksi.

Lapset puheeksi -lähestymistavan sisällä kulkee punainen lanka, pieni sähikäinen. Sen tarkoitus on sytyttää lasten ja nuorten ympärillä olevat huomaamaan miten tärkeitä he ovat lapsille ja nuorille, ja lapset ja nuoret heille. Jos LP tutuksi –kokonaisuus on pystynyt tätä teille välittämään, on se ollut sekä tutustumisen että tekemisen arvoinen.​

 ‭(Hidden)‬ Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus

​Lapset puheeksi –menetelmäkoulutuksen kokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden opiskella Lapset puheeksi – menetelmää ja sen toteutusta eri tilanteissa. 

Koulutukseen hakeutuminen edellyttää sosiaalihuolto-, terveydenhuolto-, kasvatus- tai kirkon alan tai vankeinhoidon perustutkintoa tai muuta soveltuvaa koulutusta. Myös kyseisten alojen opiskelijat voivat kouluttautua. Jos halukkaalla ei ole mai nittua koulutuspohjaa, mutta hän työskentelee perheiden kanssa ja toivoisi voivansa osallistua, voi hän ottaa yhteyttä Suomen Mielenterveysseuran Toimiva lapsi & perhe -työn koordinaattoriin hakemusta ajatellen.

Suosittelemme opiskelua ryhmissä, esimerkiksi omassa työryhmässä tai yhdistäen eri alojen työntekijöitä. Koulutuksen arvioitu kesto on n. 6 - 8 tuntia. Kesto riippuu myös ryhmän koosta ja ryhmäkeskustelujen pituudesta.

Menetelmäkoulutukseen rekisteröidytään omalla nimellä. Sähköisen koulutusohjelman suorittamisesta saa eLP -todistuksen. Tämän jälkeen opiskelijan tulee toteuttaa kaksi menetelmäohjattua Lapset puheeksi –keskustelua ja yksi Lapset puheeksi–neuvonpito omassa työssään. Näin hän saa Suomen Mielenterveysseuralta menetelmätodistuksen, joka antaa oikeuden toteuttaa itsenäisesti Lapset puheeksi –keskusteluja ja –neuvonpitoja. Tietoa menetelmätyönohjaajista löytyy Suomen Mielenterveysseuran Toimiva lapsi & perhe (TLP) –sivustolta .

LP-menetelmäkoulutus löytyy Mielenterveystalon ammattilaisten-osion koulutuspankista.

​​​