Lapsen suotuisan kehityksen tukeminen - LP -tutuksi

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Tervetuloa!


 

Tervetuloa lapset puheeksi -työn maailmaan ja eLapset puheeksi (eLP) –oppimisympäristöön. Lapset puheeksi (LP) –menetelmä on tarkoitettu avuksi vanhemmille ja muille kasvattajille tukemaan lasta ja nuorta eri kehitysvaiheissa ja kulloisessakin elämäntilanteessa. Koko kuntaa koskevassa Lapset puheeksi –työssä tuetaan lapsen ja nuoren suotuisaa kehitystä kasvattajien ja palvelujen yhteistyönä.
Sosiaali- ja terveysministeriön Toimiva lastensuojelu –raportti (2013) ja sen toimeenpano-ohjelma velvoittavat levit​tämään Lapset puheeksi –menetelmää yli maan. Myös Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE) 2016-2018 on ottanut Lapset puheeksi –menetelmän ohjelmaansa. Näistä syistä tuli tarpeelliseksi luoda LP –menetelmälle sähköinen oppimisympäristö.
Oppimisy​mpäristössä on kaksi kokonaisuutta.
1. Lapset puheeksi ​tutuksi –osassa, eli tällä sivustolla, kerrotaan Lapset puheeksi –työn taustasta, menetelmä​​stä ja miten sitä toteutetaan eri ympäristöissä.
2. Lapset puheeksi –menetelmäkoulutuksen kok​onaisuudessa voi opiskella menetelmän osaajaksi. Se sijaitsee Mielenterveystalon ammattilaisosiossa. Lisätietoja saat alempaa, '+ Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus' osan avaamalla.

 Rahoittajat ja kiitokset

​Lapset puheeksi –työn maailm​​a on kehitetty Suomen Mielenterveysseuran ja Mielenterveystalon yhteistyönä, kiitos Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämän terveyden edistämisen määrärahan. Suomen Kulttuurirahasto on tukenut Tytti Solantauksen työtä Eminentia-apurahalla, siitä lämpimät kiitokset.​​​

Kiitämme ammattilaisia, jotka kertovat sivustolla omista kokemuksistaan Lapset puheeksi –työstä. Lämpimät kiitokset myös niille sadoille työntekijöille, jotka ovat kehittäneet ja vieneet Lapset puheeksi –työtä eteenpäin omilla työpaikoillaan ja alueillaan. Mitä suurimmat kiitokset niille pioneereille, jotka ovat uupumatta vieneet Lapset puheeksi -työtä eteenpäin vuodesta toiseen. Erityiset kiitokset perheille, jotka ovat kertoneet omia kokemuksiaan ja antaneet elämänmakuista palautetta työn kehittämiseen. Te kaikki olette tehneet Lapset puheeksi –työn maailman mahdolliseksi ja eLapset puheeksi -oppimisympäristön tarpeelliseksi.

​LAPSET PUHEEKSI TUTUKSI

Lapset puheeksi -johdanto
​LP-työn tausta ja perusteet


työskentely perheen kanssa
palvelujen kehittäminen ja 
​lp-työn juurruttaminen
 ​

 Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus

​Lapset puheeksi –menetelmäkoulutuksen kokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden opiskella Lapset puheeksi – menetelmää ja sen toteutusta eri tilanteissa. 

Koulutukseen hakeutuminen edellyttää sosiaalihuolto-, terveydenhuolto-, kasvatus- tai kirkon alan tai vankeinhoidon perustutkintoa tai muuta soveltuvaa koulutusta. Myös kyseisten alojen opiskelijat voivat kouluttautua. Jos halukkaalla ei ole mai nittua koulutuspohjaa, mutta hän työskentelee perheiden kanssa ja toivoisi voivansa osallistua, voi hän ottaa yhteyttä Suomen Mielenterveysseuran Toimiva lapsi & perhe -työn koordinaattoriin hakemusta ajatellen.

Suosittelemme opiskelua ryhmissä, esimerkiksi omassa työryhmässä tai yhdistäen eri alojen työntekijöitä. Koulutuksen arvioitu kesto on n. 6 - 8 tuntia. Kesto riippuu myös ryhmän koosta ja ryhmäkeskustelujen pituudesta.

Menetelmäkoulutukseen rekisteröidytään omalla nimellä. Sähköisen koulutusohjelman suorittamisesta saa eLP -todistuksen. Tämän jälkeen opiskelijan tulee toteuttaa kaksi menetelmäohjattua Lapset puheeksi –keskustelua ja yksi Lapset puheeksi–neuvonpito omassa työssään. Näin hän saa Suomen Mielenterveysseuralta menetelmätodistuksen, joka antaa oikeuden toteuttaa itsenäisesti Lapset puheeksi –keskusteluja ja –neuvonpitoja. Tietoa menetelmätyönohjaajista löytyy Suomen Mielenterveysseuran Toimiva lapsi & perhe (TLP) –sivustolta .

LP-menetelmäkoulutus löytyy Mielenterveystalon ammattilaisten-osion koulutuspankista.