Päihteet

Päihteiden väärinkäytön tunnistaminen

Päihteitä käytetään usein mielihyvän lisäämiseksi ja ahdistuksen lieventämiseksi. Alkoholin tai huumeiden käyttö sinänsä ei vielä tarkoita, että henkilöllä olisi päihdeongelma. Eri päihteet vaikuttavat aivoihin eri tavoin.

Päihdeongelmiin liittyy ainakin toinen seuraavista:

 • Alkoholin tai muiden huumaavien aineiden väärinkäyttö, joka johtaa ongelmiin töissä, koulussa tai kotona, rikosoikeudellisiin vaikeuksiin tai terveysongelmiin.
 • Riippuvuus alkoholista tai muista huumaavista aineista.

Päihderiippuvuuden oireita ovat:

 • Kestokyky (toleranssi) päihteelle kasvaa, eli päihdyttävän vaikutuksen aikaansaamiseksi tarvitaan koko ajan suurempia määriä.
 • Vierotusoireet, kun päihteen vaikutus vähenee.
 • Päihteitä käytetään suunniteltua suurempia määriä pitemmän aikaa.
 • Vaikeudet vähentää tai hallita päihteen käyttöä.
 • Suuri osa ajasta kuluu päihdettä käyttäen tai sen vaikutuksista toipuen.
 • Tärkeistä sosiaalisista, työhön tai vapaa-aikaan liittyvistä aktiviteeteista luopuminen päihteen käytön vuoksi.
 • Päihteen käytön jatkaminen, vaikka tiedossa ovat sen aiheuttamat ongelmat terveydentilassa.
Martin tarina

Martti, 55, on ollut pitkään työssä, jossa on intensiivisiä työputkia, ja muutama päivä vapaata. Päästessään välillä vapaalle, hän saattaa välillä juhlia rankastikin ja juhlat venähtävät useamman päivän ajalle. Toipuminen takaisin työihin on aina hankalampaa, ja Martti on ottanut tavaksi lääkitä krapulaa tasoittavalla ryypyllä. Aikuiseksi kasvaneet lapset ovat huomanneet, että jotain on vialla, kun isä tuntuu olevan suurimman osan ajasta vieraan oloinen, välillä ärtyinen ja välillä taas korostuneen hyvän tuulinen. Martti on myös luopunut kalastuksesta, joka on aina ollut hänelle läheinen ja tärkeä harrastus. Hän ei juurikaan kutsu ihmisiä kotiinsa ja valittelee sen sotkuisuutta.

 Päihteiden väärinkäytön ensiapu

 Päihdeongelmien ensihoito

Päihdeongelmiin saa apua terveyskeskuksen lisäksi työterveys- ja opiskelijaterveydenhuollossa sekä päihdehäiriöihin erikoistuneilla klinikoilla. Lääkäri arvioi henkilön terveydentilan päihteidenkäytön seurauksena mahdollisesti syntyneiden sairauksien löytämiseksi.

Päihdeongelmien hoito suunnitellaan ongelman vakavuusasteen mukaan, asiakkaan tavoitteet ja muut samanaikaiset terveys- ja mielenterveysongelmat huomioiden.

Hoitoon tulisi kuulua seuraavia vaiheita:

 • Ylipääseminen päihteiden aiheuttamasta fyysisestä riippuvuudesta.
 • Ylipääseminen päihteiden aiheuttamasta psyykkisestä riippuvuudesta, esimerkiksi päihteiden käytöstä mielenterveyden ongelmien kuten ahdistuksen tai masennuksen lievittämiseen.
 • Päihteiden käytön luomista rutiineista luopuminen, esimerkiksi sellaisesta sosiaalisesta elämästä, joka pyörii juomisen tai huumeiden käytön ympärillä.

Päihteiden käyttöön liittyvät häiriöt (diagnoosi-tietohaku)

Alkoholinkäytön riskit -kysely

Juomisen hallinnan opas

Entä jos päihdeongelmista kärsivä henkilö ei halua apua?

Ole varautunut kielteiseen reaktioon, kun ehdotat ammattiavun hankkimista. Ensi kuulemalta sitä voi olla vaikea hyväksyä. Leimaaminen ja syrjintä voivat myös olla esteenä avun hakemiseen. Jos tästä on kyse, kerro että päihdeongelmien hoitoon on tarjolla monia lähestymistapoja. Jos henkilö ei halua lopettaa päihteiden käyttöä, kerro että hoidon tavoitteena voi olla myös käytön vähentäminen. Muistuta myös, että kaikki hoitoon liittyvä on aina luottamuksellista.

Jos henkilö ei ole valmis hakemaan ammattiapua, aseta rajoja sille, millaista käyttäytymistä olet hänen taholtaan valmis hyväksymään. On tärkeää myös jatkaa ammattiavun suosittelemista. Painostaminen ja muut kielteiset lähestymistavat voivat kuitenkin olla enemmän haitaksi kuin hyödyksi.

Ole valmis ottamaan ammattiavun hakeminen puheeksi uudelleen tulevaisuudessa. Ole myötätuntoinen ja kärsivällinen odottaessasi, että henkilö on valmis hakemaan apua – se on lopulta hänen oma valintansa. Päihdekäyttäytymisen muuttaminen on prosessi, johon voi kulua aikaa. Muista, että hoitoon voidaan velvoittaa vain tietyissä olosuhteissa silloin, kun käyttäytyminen on vaaraksi itselle tai muille.

 Päihteiden väärinkäyttö -video