Psykoosi

Psykoosin tunnistaminen

Psykoosi on yleinen termi mielenterveyden häiriölle, jossa henkilö on menettänyt joltain osin kosketuksensa todellisuuteen. Ajattelussa, tunne-elämässä ja käyttäytymisessä ilmenee vakavia häiriöitä. Psykoositila vaikuttaa merkittävästi arjen toimintakykyyn. Ihmissuhteita, työtä ja muita tehtäviä on vaikea hoitaa normaaliin tapaan.

Psykoottiset häiriöt ovat harvinaisempia kuin muut mielenterveyden häiriöt. Useissa mielenterveyden häiriöissä on mahdollista joutua psykoottiseen tilaan, näistä esimerkkeinä skitsofrenia, psykoottinen masennus, kaksisuuntainen mielialahäiriö, johon voi liittyä psykoottinen masennus tai mania, skitsoaffektiivinen psykoosi tai lääkkeiden/huumeiden aikaansaama psykoosi.

Psykoosia sairastavalla henkilöllä terveet kaudet ja psykoottiset kaudet vaihtelevat. Kauteen voi kuulua seuraavia vaiheita, joiden pituus vaihtelee yksilöllisesti.

  • Edeltävä vaihe (alttius sairastua) – ei oireita, mutta psykoosin riskitekijöitä on olemassa.
  • Ennakkovaihe (sairastumisvaihe) – joitakin muutoksia tunne-elämässä, motivaatiossa, ajattelussa, havainnoissa ja käytöksessä (ks. laatikko alla).
  • Akuuttivaihe (psykoottinen jakso) – psykoottisia oireita, kuten harhaluulot, aistiharhat (hallusinaatioita), sekavaa ajattelua ja vaikeuksia pitää yllä ihmissuhteita, tehdä töitä tai opiskella.
  • Toipuminen – yksilöllinen prosessi, jossa saavutetaan lopulta hyvä vointi.
  • Uusiutuminen (relapsi) – joko yksi tai useampia psykoottisia vaiheita elämässä.

Vaikka nämä merkit ja oireet eivät yksittäisinä olisi kovin näkyviä, yhdessä ne antavat selvän viitteen siitä, että kaikki ei ole hyvin. On tärkeää huomata nämä varoitusmerkit silloinkin, kun ne kehittyvät vähitellen tai ovat epämääräisiä. Monesti alkavan psykoosin oireet jäävät huomaamatta, kun ajatellaan, että kyseessä on vain vaihe elämässä, tai että muutokset ovat päihteiden aiheuttamia ja asia korjaantuu ajan myötä.

Helenan tarina

Helena on 50-vuotias kotisairaanhoitaja, joka on tehnyt pitkän työuran ja kasvattanut kolme lasta. Taloudelliset vaikeudet ovat aiheuttaneet hänelle paljon stressiä viime vuosien aikana. Unettomuus ja murehtiminen ovat vieneet paljon elämäniloa ja hän on alkanut vältellä tuttujen kohtaamista. Helena näkee välillä asioita tai ihmisiä, jotka hetken päästä häviät. Nämä näyt ovat hyvin todentuntuisia. Helena ei kuitenkaan uskalla kertoa niistä kenellekään. Hänestä tuntuu ettei kukaan ymmärrä tai pysty auttamaan häntä.

 Psykoosissa olevan ensiapu

 Psykoottisten häiriöiden hoito

Kuten muidenkin mielenterveydenhäiriöiden hoito myös psykoosin ensimmäinen hoitopaikka on terveyskeskus tai työterveys- ja opiskelijaterveydenhuolto, jossa tehdään alkuarvio ja varmistetaan, että kyse ei ole fyysisestä sairaudesta. Tarvittaessa henkilö lähetetään psykiatrian yksikköön joko avo- tai osastohoitoon.

Hoitosuunnitelmassa tulisi huomioida sekä lääkehoito että muut elämänlaatuun vaikuttavat tutkitusti tulokselliset hoitomuodot.

Lääkehoito on erityisen tärkeää psykoottisen häiriön hoidossa. Ilman sitä sairautta ei yleensä voida hallita. Eri häiriötyypit vaativat erilaisen lääkityksen ja tärkeää onkin, että yhteistyössä sairastuneen henkilön kanssa etsitään parasta mahdollista lääkitystä, jossa haittavaikutukset ovat mahdollisimman lieviä. Vaikea psykoositila saattaa vaatia myös sairaalajaksoa.

Psykiatrit, psykologit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset voivat olla avuksi elämänlaadun kohentamisessa ja auttaa hyväksymään sairautta. Heistä voi olla apua myös työn, opintojen, perhe-elämän ja sosiaalisen elämän ylläpitämisessä ja niihin liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. He voivat myös antaa tietoa sairauden kulusta ja sen kanssa elämisestä sairastuneelle ja hänen omaisilleen.

Psykoosista toipumisen prosessi on yksilöllinen. Osa toipuu nopeasti hoidon alkaessa, kun toiset taas vaativat pitemmän tukijakson. Ensimmäisestä psykoosijaksosta toipuminen vaatii yleensä useamman kuukauden. Oireiden uusiutuminen pitkittää toipumista. Osa sairastuneista kokee pitkänkin psykoosivaiheen, joka kestää kuukausista vuosiin, ennen kuin toipuvat. Suurin osa sairastuneista kuitenkin toipuu psykoosihäiriöistä ja voi hyvin.

Psykoottiset häiriöt (diagnoosi-tietohaku)

Tietoa psykoosista

 Psykoosi -video