Tietoa sairaalahoidosta

Psykiatrisia sairaaloita ja psykiatrista hoitoa kohtaan kohdistuu runsaasti mielikuvia. Sairaaloita pidetään ahdistavina ja pelottavina paikkoina, joissa on sairaita, harhaisia ja vaarallisia ihmisiä. Toisaalta niitä pidetään myös paikkoina, joissa uupuneet ihmiset pystyvät lepäämään ja keräämään voimia.

Läheisen päätyminen psykiatriseen sairaalahoitoon herättää tunteita. Tunne saattaa olla helpotusta, kun pidempään vaikeasti oireillut läheinen pääsee turvalliseen hoitavaan ympäristöön. Läheisen joutuminen sairaalahoitoon saattaa myös herättää ahdistusta ja hämmennystä. Hämmennys saattaa herätä erityisesti silloin kun omaiset tai tuttavat eivät ole huomanneet oireilua, ja läheisen psyykkiset ongelmat ja niiden vakavuus tulevat yllätyksenä. Tunne saattaa olla myös syyllisyyttä siitä, että ei ole havainnut tai ottanut riittävän vakavasti huomioon läheisen oireilua. Omaisille erittäin ahdistavia tilanteita ovat läheisen vastentahtoiseen sairaalaan toimittamiseen osallistumiset.