Tietoa mielenterveyteen liittyvistä oppimisen ja tiedonkäsittelyn vaikeuksista

Mielenterveyteen liittyvät oppimisen ja tiedonkäsittelyn vaikeudet -oppaassa asiakokonaisuutta tarkastellaan kahdesta näkökulmasta. Oppaassa käsitellään sitä, miten erilaiset mielenterveyden ongelmat vaikuttavat ihmisen tiedonkäsittelyyn ja oppimiseen ja toisaalta sitä, miten pulmat tiedonkäsittelyssä ja oppimisessa vaikuttavat ihmisen mielenterveyteen.

Tiedonkäsittelyllä viitataan tässä yhteydessä ihmisen kognitiivisiin toimintoihin, jotka käsittävät tarkkaavuuden, oman toiminnan ohjauksen, abstraktin ajattelun, muistin ja oppimisen sekä kielelliset ja näönvaraiset toiminnot.

Oppaan lopussa on sanasto, jossa on selitetty harvinaisempien sanojen ja termien merkitys. Opas sisältää myös videomateriaalia.


Opas on tuotettu yhteistyössä Kuntoutussäätiön kanssa.

 

Tiedonkäsittelyyn yleisesti vaikuttavia tekijöitä

Oppiminen ja tiedonkäsittely ovat monisyisiä prosesseja, joihin vaikuttavat useat eri tekijät. Tämä osio sisältää tietoa, millaisia vaikutuksia esimerkiksi unihäiriöllä ja päihteillä on oppimiseen ja tiedonkäsittelyyn.

Mielenterveyden ongelmiin liittyvät tiedonkäsittelyn vaikeudet

Moniin mielenterveyden ongelmiin liittyy muutoksia tiedonkäsittelyssä ja oppimisessa. Eri sairauksiin liittyy tyypillisesti hieman erilaisia tiedonkäsittelyn vaikeuksia. Lue lisää tästä osiosta.

Oppimisen ja tiedonkäsittelyn vaikeuksien vaikutus mielenterveyteen

Poikkeavien tiedonkäsittelytaitojen yhteydessä voi esiintyä myös mielenterveyden ongelmia. Toisaalta tiedonkäsittelyn vaikeuksiin liittyvät mielenterveyden ongelmat ovat usein myös reaktiota vaikeuksien mukanaan tuomiin elämäntilainteisiin ja kokemuksiin tai yhdistelmiä näistä molemmista tekijöistä.

Tukea Oppimisen ja tiedonkäsittelyn vaikeuksiin

Tiedonkäsittelyn ja oppimisen vaikeuksiin on mahdollista saada tukea. Lue lisää erilaisista tuen muodoista. Osio sisältää myös kokemusnäkökulman edustajien videohaastatteluja.

Sanasto

Oppaassa esiintyy muutamia ehkä selventämistä kaipaavia sanoja. Niihin saat vastauksia tästä.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​