Näin voitat peliriippuvuuden

Peliriippuvuuden voittamisessa on kyse oman elämän hallinnasta. Tähän voi päästä esimerkiksi asettamalla itselleen tavoitteita, lyhyen tai pitkän aikavälin suunnitelmia. Tavoitteiden avulla on mahdollista kokea menestystä itselle tärkeissä asioissa ja saada järjestystä arkeen.

Riippuvuusongelmissa retkahtaminen on hyvin yleistä, ja tämän vuoksi tavoitteen saavuttamiseen liittyy myös epäonnistumisen kokemuksia. On tärkeää, että tavoitteet eivät ole ylimitoitettuja, vaan realistisia ja mahdollisia saavuttaa.

Tavoitteiden tulisi olla

  • mitattavia — voitko arvioida, milloin olet saavuttanut tavoitteesi?
  • realistisia — onko tavoite mahdollista saavuttaa suunnitellulla tavalla?
  • toiminnallisia — edellyttävätkö ne selkeitä askelia, osatavoitteita?
  • minäkeskeisiä — oletko sinä itse se, joka toimii ja jonka toimintaa arvioidaan?
  • haluttavia — ovatko tavoitteet tarpeeksi tärkeitä, että ne maksavat vaivan?

Lähde: Terveyskirjasto

Toimintatapojen muutos koskettaa koko elämää ja vaikuttaa muun muassa omaan ajatteluun, ihmissuhteisiin ja ajankäyttöön. Tavoitteen saavuttamisessa auttaa läheisten, työkavereiden ja ammattiauttajien tuki, mutta tuki voi olla myös vertaistukea.

 Etsi vertaistukea

Vertaistuki on vastavuoroista kokemusten vaihtoa, jossa samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat tukevat toinen toistaan. Yhteisten kokemusten jakaminen lisää keskinäistä ymmärrystä ja käsitystä omasta tilanteesta. Samassa tilanteessa olevien henkilöiden antama tuki on arvokasta ja auttaa selviytymisessä. Lisäksi kokemusten jakaminen vertaisten kesken lievittää ahdistuneisuutta ja poistaa pelkoa.

Suomessa toimii ongelmapelaajien vertaisryhmiä. Niiden kokoontumisista ja toiminnasta saat tietoa

 Hae tukea läheisiltä

Ongelmapelaaminen vaikuttaa välillisesti pelaajan perheenjäseniin, sukulaisiin ja muihin läheisiin ihmisiin. Läheisen pelaamisella voi olla vaikutuksia muun muassa tunteiden ja talouden alueella. Läheiset saattavat kokea itsensä hylätyiksi ja yksinäisiksi. Pahimmillaan pelaaminen on voinut raunioittaa perheen taloutta ja vähentää keskinäistä luottamusta.

Ongelmapelaaminen voi olla läheiselle henkilökohtainen kriisi. Asiasta on hyvä puhua jonkun läheisen, ammattiauttajan tai samassa tilanteessa olevan kanssa.

Peluuri tarjoaa tietoa ja tukea läheisille. Nimetön ja maksuton puhelinpalvelu on avoinna arkisin klo 12–18 numerossa 0800 100 101.

Tietoa ja tukea ongelmapelaajien läheisille löytyy THL:n oppaasta Suhteet pelissä.