Rahapelaamisen haitat

​Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Pelihaitat-sivustolle on koottu materiaalia rahapelihaittojen ehkäisyn ja hoidon tueksi. Sivusto keskittyy rahapelihaittoihin.

Pelihaitat-sivusto

Pelihaitat-sivuston Nuoret pelissä -osio on suunnattu erityisesti vanhemmille ja muille kasvattajille sekä lapsia ja nuoria työssään kohtaaville eri alojen ammattilaisille. Osio käsittelee lasten ja nuorten digitaalista ja rahapelaamista sekä haittoja, joita niistä voi aiheutua. Tavoitteena on edistää ymmärrystä lasten ja nuorten pelaamisesta ja siihen mahdollisesti liittyvistä ongelmista, helpottaa peliongelman tunnistamista ja siitä puhumista sekä edistää varhaista puuttumista.

Nuoret pelissä -osio

 Negatiiviset tunteet

Rahapeliongelmaan, kuten myös muihin riippuvuuksiin, liittyy erilaisia, monesti negatiivisena koettuja tunteita, esimerkiksi syyllisyyttä, ahdistusta ja häpeää.

Häpeä syntyy oman toiminnan ja hyväksynnän hakemisen välisestä ristiriidasta. Henkilö ei hyväksy pelaamistaan ja kokee, etteivät läheisetkään sitä hyväksy. Häpeä tunteena heikentää itseluottamusta ja lisää toiminnan salailua.

Riippuvuuksissa, etenkin rahapeliriippuvuudessa, häpeä kohdistuu hallitsemattomaan pelaamiseen ja esimerkiksi taloudellisiin menetyksiin tai sosiaalisen statuksen menetykseen.

 Taloudelliset ongelmat

Erilaisten riippuvuusongelmien ja etenkin rahapeliongelmien haittana ovat myös taloudelliset ongelmat, jotka aiheuttavat muita ongelmia, muun muassa ihmissuhdevaikeutta, arjen hallinnan vaikeutta, unettomuutta, ahdistusta, itsemurha-alttiutta. Talousongelmissa ei kuitenkaan tarvitse jäädä yksin, sillä niihin on mahdollista saada ulkopuolista apua.

Kunnissa toimii lakisääteinen talous- ja velkaneuvontapalvelu, joka on asiakkaalle maksutonta.

Talous- ja velkaneuvonnasta saa apua

 • velkatilanteen ja tukipalveluiden sekä velkojen järjestelymahdollisuuksien kartoittamisessa
 • neuvotteluissa velkojien kanssa
 • maksuaikataulujen ja velkojen järjestelyssä
 • tuomioistuimelle tehtävän velkajärjestelyhakemuksen ja maksuohjelman laatimisessa ja tarkistamisessa.

Lähde: Finlex Ajanmukainen lainsäädäntö 4.8.2000/713

Velka-asioissa auttavia tahoja voivat olla myös sosiaalitoimistot ja seurakunnat ja Takuu-säätiö. Peliklinikan eri palvelut tarjoavat tukea myös pelaamisen liitännäisongelmiin, kuten talouspulmiin.

 • Kuntien talous- ja velkaneuvonnan yhteystiedot
 • Kuluttajavirasto
  Kuluttajan talous: Ohjeita talouden suunnitteluun, maksamiseen ja velkojen hoitoon
 • Takuu-säätiö
  Takuu-säätiö tarjoaa maksutonta puhelinneuvontaa velallisille ja heidän läheisilleen. Numeroon voi soittaa maksutta kaikkialta Suomesta ja keskustella nimettömänä erilaisista maksu- ja velkaongelmista. Lisäksi säätiö myöntää takauksia ylivelkaantuneiden pankkilainoihin, joilla he voivat yhdistää useat eri velkansa yhdeksi järjestelylainaksi. Takauksen saaminen edellyttää, että hakijan velkaantumisen syyt ovat poistuneet, esimerkiksi peliongelma on vakaasti hoidossa tai päättynyt.
 • Velkalinja
  Takuu-säätiön maksuton neuvontapuhelin. Numeroon voi soittaa kaikkialta Suomesta maksutta ja keskustella nimettömänä kaikista taloudellisiin ongelmiin liittyvistä asioista. Puheluihin vastaavat Takuu-säätiön työntekijät

Lähde: THL/Pelihaitat > Rahapeliongelman hoito ja tuki