Miksi pelataan rahasta?

Rahapelien pelaaminen on ajanviettotapa, jolla on monia myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Pelaamisen avulla rahoitetaan muun muassa urheilu- ja liikuntakasvatusta, kulttuuri- ja kehittämistoimintaa sekä edistetään terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Pelaajalle itselleen rahapelit voivat olla nautittava rentoutumisen muoto, jonka avulla on mahdollisuus ylläpitää sosiaalisia suhteita. Pelit myös kehittävät erilaisia taitoja.

Rahapelien, kuten automaattipelien, loton tai pokerin pelaaminen on useimmille harmitonta ajanvietettä. Peleistä saa esimerkiksi jännityksen tunteita, rentoutumista ja vaihtelua normaaliin arkielämään. Rahavoittojen mahdollisuus houkuttaa pelaamaan, eivätkä pelaamisen tappiot muodostu ongelmaksi suurimmalle osalle pelaajista.

Kun pelaaminen lisääntyy, voi syntyä myös haittoja, jotka näkyvät perhesuhteissa, opiskelussa, työssä, taloudessa ja pelaajan terveyteen liittyvissä asioissa.

 Milloin pelaaminen on ongelma?

Pelaaminen on miellyttävää silloin, kun se ei häiritse muuta elämää ja pelin hyödyt pelaajalle ovat suurempia kuin haitat. Pelaamisen lisääntyminen aiheuttaa kuitenkin ongelmia. Elämä pyörii aina vain enemmän pelien ympärillä. Pelaaminen hallitsee ajatuksia ja ajankäyttöä sekä vaikuttaa ihmissuhteisiin, normaaliin arkeen ja taloudelliseen tilanteeseen.

Rahapeliriippuvuuden olennainen piirre on toistuva ja pakonomainen rahapelaaminen. Pelaamisen määrä kasvaa, vaikka pelaaja haluaisi päästä pelaamisestaan eroon.

On vaikea määritellä tarkkoja rajoja ongelmattoman rahapelaamisen, riskipelaamisen, ongelmapelaamisen ja peliriippuvuuden välille: pelaamisen rahallinen ja ajallinen määrä sekä niistä aiheutuvat seuraukset on aina suhteutettava yksilön tilanteeseen.

Lähde: Päihdelinkki

 Mistä peliongelma syntyy?

Peliongelman muodostumiseen vaikuttavat psykologiset, sosiaaliset, biologiset ja/tai geneettiset tekijät. Ongelman syntyyn vaikuttavat myös pelien helppo saatavuus, pelaajan mahdollisuus tehdä valintoja, pelin nopeus, saatujen voitto-osumien määrä ja läheltä piti -voittojen määrä.

Pakonomaisen pelaamisen voi laukaista myös elämäntilanne ja pelaajan kokema avuttomuuden tunne. Rahapeliongelman syntymisen välttämätön edellytys on kuitenkin runsas pelaaminen ja se, että säännöllinen pelaaminen muodostuu elämäntavaksi.

Ongelmapelaaminen voi kehittyä peliriippuvuudeksi, joka on mukana kahdessa kansainvälisesti käytössä olevassa tautiluokituksessa: ICD-10 ja DSM V.

Peliriippuvuuden kansainväliset tautiluokitukset

 Peliongelman kolme vaihetta

Peliongelman kehittyminen riippuvuudeksi on vähitellen etenevä kolmivaiheinen prosessi. Ensimmäisessä vaiheessa pelaaja saa yhden tai useampia isoja voittoja, jotka kannustavat häntä jatkamaan. Pelaaminen on vielä ajanvietettä, joka tuottaa mielihyvää, ja pelaaminen jatkuu, vaikka tappioiden määrä kasvaisi. Pelaaja on vakuuttunut mahdollisuuksistaan voittaa lisää.

Toisessa vaiheessa pelaajan motiivina on voittaa takaisin hävittyjä rahoja. Pelaaja on vakuuttunut omasta osaamisestaan ja voittamisen mahdollisuudesta. Pelaamisesta aiheutuvat ongelmat eivät näytä ylipääsemättömiltä.

Kolmannessa vaiheessa pelaaminen hallitsee koko elämää. Pelaamisesta johtuvat haitat ovat suuria, ja peliongelman vuoksi hakeudutaan hoitoon.

Lähteet: Duodecim, Katsaus, Tapio Jaakkola: Pelihimo – Miten tunnistaa salattu ongelma?