Alle 18-vuotiaan hoito

Potilaan hoito järjestetään joko perus- tai erikoissairaanhoidossa sen mukaan, miten vaativaa hoitoa hän tarvitsee. Potilas ei voi itse valita, annetaanko hänen tarvitsemansa hoito perus- vai erikoissairaanhoidossa. Potilas voi kuitenkin tällä hetkellä valita hoidosta vastaavan terveyskeskuksen sekä erikoissairaanhoitoa antavan yksikön. Julkisen terveydenhuollon avosairaanhoidon, eli poliklinikkakäyntien, lääkäripalveluista ei peritä maksuja alle 18-vuotiailta.

 Korvaukset

Korvaukset

Useimmat etuudet haetaan Kelasta hakijan hakemuksella sekä liitteeksi tarvittavalla lääkärinlausunnolla. Jokaisella sosiaaliturvaetuudella on olemassa omat perusteensa, joiden pohjalta Kelassa arvioidaan hakijan oikeus saada etuutta. Kela lähettää hakijalle päätöksen kirjallisena sekä pyytää tarvittaessa lisätietoja. Taloudellista tukea voi saada myös kunnan sosiaalitoimesta. Kaikissa lasta ja nuorta koskevissa sosiaaliturva-asioissa voit pyytää apua terveydenhuollon sosiaalityöntekijältä. Sosiaalityöntekijä ohjeistaa etuuksien hakemisessa ja auttaa tarvittaessa hakemuksen täyttämisessä. Myös muutoksenhakuprosessissa perhe voi kääntyä terveydenhuollon sosiaalityöntekijän puoleen.

Julkisen terveydenhuollon avosairaanhoidon, eli poliklinikkakäyntien, lääkäripalveluista ei peritä maksuja alle 18-vuotiailta. Käynnit lastenpsykiatrian tai nuorisopsykiatrian poliklinikalla ja intensiivisen avohoidon yksikössä ovat maksuttomia. Osastohoidon hoitomaksu on tällä hetkellä 17,90 €/vrk. Nuorisopsykiatrialla ja lastenpsykiatrialla hoitomaksut peritään ainoastaan seitsemältä päivältä kalenterivuosittain. Tämän jälkeen osastohoito on maksutonta kyseisen vuoden ajan.

Kela korvaa osan kustannuksista, jotka aiheutuvat käynnistä yksityisessä terveydenhuollossa. Kelan korvaukset yksityisestä terveydenhuollosta loppuvat vuonna 2019. Suorakorvausmenettelyä käyttävät terveydenhuollon palvelujen tuottajat, jotka ovat sopineet Kelan kanssa suorakorvausmenettelystä. Kun näytät Kela-kortin, korvaus vähennetään jo maksun yhteydessä hoitopaikassa. Jos sinulla on yksityinen sairaus- tai tapaturmavakuutus, voit hakea Kela-korvauksen lisäksi korvausta vakuutusyhtiöstäsi. Hae korvaus suoraan vakuutusyhtiöstä, kun kyseessä on liikennevahinko tai työtapaturma.

Sairaanhoito (Kela)

Lisätietoja voi pyytää myös terveydenhuollon sosiaalityöntekijältä tai soittamalla Kelan palvelunumeroon 020 692 211

 Matkakorvaukset

Kela korvaa osan julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon tehdyn matkan kustannuksista, kun matka on tehty sairauden vuoksi, esimerkiksi käynnit poliklinikalla tai osastohoidossa. Korvaus koskee myös vanhempien käyntejä, esimerkiksi hoitoneuvotteluissa. Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja, esimerkiksi psykoterapia, kun kuntoutus perustuu Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätökseen.

Lisätietoa omavastuuosuuksista ja omavastuuosuuden vuosittaisesta rajasta

Vinkki- ja muistilista: On hyvä muistaa, että lapsen noutaminen lomalle tai palauttaminen lomalta oikeuttaa matkakorvaukseen vain, jos samassa yhteydessä on käyty kutsuttuna keskustelua hoidosta osaston henkilökunnan kanssa. Osastohoidon sisäänkirjoitus- ja uloskirjoituskäynneiltä saa korvauksen.

Matkakorvauksia voi hakea Kelan matkakorvaushakemuksella (SV 4/SV 67) kuuden kuukauden ajan takautuvasti. Matkakorvausten hakemista varten kannattaa pitää kirjaa päivämääristä, jolloin olet tehnyt matkakorvauksiin oikeuttavia matkoja. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan terveydenhuollon työntekijältä matkakorvaustodistus, kun haet matkakorvauksia vanhempien käynteihin liittyvistä matkoista tai jos nuoren terveydentila edellyttää muun kuin julkisen liikenteen käyttöä. Saat matkakorvaustodistuksen pyytäessäsi poliklinikalta tai osastolta. Taksia käytettäessä taksi tulee tilata alueellisesta tilausnumerosta.

Lisätietoa taksin tilaamisesta

Liitä hakemukseesi todistus matkakorvausta varten (SV 67), mikäli olet matkustanut yksityiseen terveydenhuoltoon, olet matkustanut julkiseen terveydenhuoltoon omalla autolla ja matkan pituus on yli 100 km, tai olet matkustanut erityiskulkuneuvolla (esim. taksilla) etkä ole saanut korvausta heti taksissa (liitä mukaan myös kuitti maksetusta matkasta). Jos olet käyttänyt taksia esimerkiksi puutteellisten liikenneyhteyksien vuoksi, liitä hakemukseen oma selvityksesi taksin käytön tarpeellisuudesta ja liikenneolosuhteista. Mikäli haet yöpymisrahaa, liitä hakemukseen kuitti kustannuksista. Voit saada yöpymisrahaa, kun yöpyminen on ollut tarpeellinen esimerkiksi hoitoon tai kuntoutukseen ehtimiseksi tai toistuvien päivittäisten matkojen välttämiseksi.

Lisätietoa matkakorvauksistaLisätietoa taksimatkakorvauksistaSosiaaliturvaopas

Lisätietoja voi pyytää myös terveydenhuollon sosiaalityöntekijältä tai soittamalla Kelan palvelunumeroon 020 692 211

 Koulumatkatuki

Koulumatkatuki korvaa päivittäisten koulumatkojen kustannuksia. Kela maksaa koulumatkatukea ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa opiskeleville.

Koulumatkatukea voi saada, kun

  • yhdensuuntainen koulumatka asunnolta oppilaitokseen on vähintään 10 kilometriä
  • koulumatkojen kustannukset ovat yli 54 €/kk

Koulumatkatukea haetaan erikseen joka lukuvuodeksi. Koulumatkatukea haetaan Kelan lomakkeella Koulumatkatukihakemus (KM 1), ja se toimitetaan omaan oppilaitokseen, josta annetaan lipun ostamista varten ostotodistus.

Lisätietoa matkakorvauksistaLisätietoa taksimatkakorvauksistaLisätietoja voi pyytää myös terveydenhuollon sosiaalityöntekijältä tai soittamalla Kelan palvelunumeroon 020 692 211

 Lääkekorvaukset

Voit saada korvausta lääkkeistä, perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista, jotka on määrätty reseptillä sairautesi hoitoon. Korvausta maksetaan vain niistä lääkevalmisteista, joille lääkkeiden hintalautakunta on hyväksynyt korvattavuuden. Saat korvauksen yleensä jo apteekissa suorakorvauksena. Alkuomavastuu on vuosikohtainen. Se ei koske alle 18-vuotiaita. Lääkekustannuksissa on vuosittainen maksukatto,

Lisätietoa maksukatosta ja lääkkeesi korvattavuudesta (Kela)Lisätietoa lääkkeiden korvauksista ja erityiskorvaukseen oikeuttavista sairauksista (Kela)

Lisätietoja voi pyytää myös terveydenhuollon sosiaalityöntekijältä tai soittamalla Kelan palvelunumeroon 020 692 211