Sosiaalihuollon järjestämät tuet

​Jokaisella kuntalaisella on oikeus saada kiireellisessä tilanteessa tukea ja apua yksilölliseen tilanteeseen ja tarpeeseen perustuen. Sosiaalihuollon taloudellisia tukipalveluita ovat muun muassa omaishoidon tuki sekä täydentävä ja harkinnanvarainen toimeentulotuki.

 Omaishoidon tuki

Kunnan sosiaalitoimi voi myöntää omaishoidon tukea vanhemmalle, joka hoitaa kotona pitkäaikaissairasta tai vammaista lasta tai nuorta. Kriteerinä on, että henkilö tarvitsee alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi hoitoa tai muuta huolenpitoa, joka on mahdollista järjestää kotona. Tukeen voi sisältyä hoitopalkkion lisäksi muita kunnan järjestämiä kotipalveluita. Oman kunnan sosiaalitoimesta kannattaa tiedustella, onko tähän tukimuotoon mahdollisuutta.

Lisätietoa omaishoidosta

 Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuki siirtyi Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen. Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Sitä voi saada henkilö tai perhe, joka ei voi saada muuten toimeentuloaan ja jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Harkinnanvarainen ja täydentävä toimeentulotuki haetaan kunnasta, Kela ei niitä myönnä.

Lisätietoa perustoimeentulotuesta Oppaan alkuun