Tietoa psykoosista

Tällä sivustolla on tietoa psykoosista, sen oireista, synnystä ja hoitokeinoista. Psykoosin pikaopas tarjoaa tiivistetyn ja helppolukuisen tietopaketin. Varsinaisesta psykoosioppaasta löydät laajempaa tietoa ja runsaasti linkkejä lisämateriaaliin.

Lääkitykseen liittyvät asiat on koottu erilliseksi paketiksi. Sivustolla on omat kokonaisuutensa asumisesta, työstä ja opiskelusta sekä vertaistuesta. Psykoedukaatio-osiosta löytyy keinoja siihen, miten psykoosioireita pystyy paremmin hallitsemaan ja miten psykoosin uusiutumista voi ehkäistä.

Tämä sivusto on tarkoitettu sekä psykoosiin sairastuneille että heidän läheisilleen, mutta sivustosta hyötyvät myös alan ammattilaiset. Sivuston tietoja voi käydä läpi yksin tai yhdessä mahdollisen hoitotyöntekijän kanssa. Psykoedukaatio-osio on tarkoitettu tehtäväksi yhdessä hoitohenkilön kanssa.

 

Psykoosin pikaopas

Psykoosi on mielen häiriö, jossa ihmisen kyky arvioida todellisuutta on huonontunut. Todellisuuden...

Psykoosiopas

Psykoosi on vakava mielenterveyden häiriö, jossa ihmisen todellisuudentaju on heikentynyt ja hänellä on...

Lääkkeet

Psykoosin oireiden hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä kutsutaan antipsykooteiksi. Ne vähentävät niin kutsuttuja...

Stigma eli häpeäleima

Stigmalla tarkoitetaan ei-toivottua sosiaalista leimautumista, joka aiheuttaa muun muassa häpeää...

Opiskelu ja työ

Vähintään perusopetuksen jälkeinen toisen asteen koulutus pyritään takaamaan kaikille suomalaisille, sillä...

Asuminen

Asuminen on yksi ihmisen perustarpeista ja -oikeuksista. Mielenterveyskuntoutujista suurin osa asuu tavallisissa...

Vertaistuki

Vertaistuki on omaehtoista, vastavuoroista kokemusten vaihtoa, jossa samankaltaisessa...

Omaiset ja läheiset

Omaiset ja läheiset ovat tärkeässä roolissa psykoosisairauteen sairastuneen elämässä...

Psykoedukaatio

​Psykoedukaatio eli koulutuksellinen terapia on psykoosiin sairastuneiden avuksi kehitetty menetelmä...

Sanasto

Sanasto sisältää Tietoa psykoosista -sivustossa esiintyviä termejä ja niiden selityksiä.

 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​