Milloin psykoterapiaan?

Psykoterapiaan hakeutuminen voi olla sopiva vaihtoehto, kun kärsit toistuvista ongelmista. Pahimman kriisin kannattaa antaa mennä ensin ja harkita myös muita hoitovaihtoehtoja, sillä psykoterapia vaatii yleensä henkisten resurssien lisäksi ajallista ja taloudellistakin panostusta.

Psykoterapiaan hakeudutaan monenlaisista syistä, joista tyypillisimpiä ovat masennukseen ja ahdistukseen liittyvät pulmat ja ihmissuhdevaikeudet. Moni pohtii, ovatko ongelmat riittävän vakavia, että niihin tarvitaan terapiaa. Toisaalta hakeutuja voi epäillä, voiko terapiasta saada apua ongelmiinsa. Näihin kysymyksiin ei ole yksiselitteistä vastausta. Kuitenkin jos ongelmat ovat pitkäaikaisia tai luonteeltaan toistuvia, ne aiheuttavat haasteita pärjäämisessä esimerkiksi työssä, opinnoissa tai sosiaalisissa suhteissa, psykoterapia voi olla sopiva vaihtoehto. KELA:n tukeman kuntoutuspsykoterapian tavoite on työkyvyn tukeminen silloin, kun työ- tai opiskelukyky on uhattuna psyykkisten kuormitustekijöiden vuoksi.

 Psykoterapian edellytyksiä

​Psykoterapia edellyttää psykoterapiassa kävijältä aina omaa työskentelymotivaatiota ja voimavaroja. Siksi psykoterapia ei aina ole ongelmiin sopivin hoitovaihtoehto. Joskus elämässä tulee eteen kriisejä, jolloin olo voi hetkellisesti olla huono, ja sopivin hoito voi olla lyhytaikainen kriisiapu. Pidempään psykoterapiaan hakeutumista kannattaa harkita kun kriisi on hiukan tasoittunut. Elämäntilanne voi myös olla muulla tavoin vaativa, esimerkiksi perhetilanteen tai matkatyön vuoksi, jolloin voi olla vaikea keskittyä psykoterapeuttiseen hoitoon muiden tärkeiden ajankohtaisten velvoitteiden vuoksi. Liiallinen alkoholinkäyttö sekä muu päihdekäyttö haittaa terapiasta hyötymistä, jolloin voi olla tarpeellista keskittyä näiden ongelmien hoitoon ensin. Omalla työskentelyvalmiudella on paljon merkitystä psykoterapiasta hyötymisen kannalta. Koetko muutoksen itsessäsi tarpeellisena? Oletko valmis haastamaan itsesi muutoksen aikaansaamiseksi? Onko sinulla on uskoa siihen, että voit saavuttaa muutosta psykoterapian avulla?

Psykoterapi​akysely

 Apua saa monesta paikasta

​Kannattaa muistaa, että keskusteluapua saa monista paikoista. Terveysaseman kautta voi olla tarjolla apua ainakin tavallisimpiin masennus- ja ahdistusongelmiin. Elämäntilanteesta ja paikkakunnasta riippuen apua voi saada myös työterveyshuollosta, neuvolasta, sosiaalitoimesta, a-klinikalta ja muista päihdepalveluista, eri järjestöistä, seurakunnan palveluista. Tavallisimpiin masennus- ja ahdistusongelmiin on saatavissa nykyisin myös itsenäiseen työskentelyyn pohjautuvaa nettiterapiaa, johon voi saada lähetteen keneltä tahansa lääkäriltä Suomessa.

Nettiterapiat

Ongelmaasi sopivia palveluita voit etsiä Mielenterveystalo.fi-nettipalvelun Oirenavigaattorin avulla.

Oirenavigaattori

Oman paikkakuntasi kaikki palvelut löydät Mielenterveystalo.fi Paikka- ja palveluhausta​.

Paikka- ja palveluhaku