Miten valitsen psykoterapeutin?

Psykoterapeutin valintaa on pidetty haastavana tehtävänä. Psykoterapeutin koulutuksen ja perehtyneisyyden lisäksi kannattaa pohtia monia käytännöllisiä asioita sekä kuunnella omia tuntemuksiaan psykoterapeutin haastattelukäynnillä.​​​

 Psykoterapiasuhde

Psykoterapiasuhde vaikuttaa olennaisesti psykoterapian tuloksellisuuteen. Tällä tarkoitetaan työskentelysuhdetta, joka psykoterapiassa luodaan. Terapiasuhteen kannalta on tärkeää löytää yhteinen ymmärrys siitä, mihin terapiassa pyritään ja millä keinoilla, sekä yhteensopivuus vuorovaikutuksessa. Arkikielessä puhutaan siitä, miten asiakkaan ja psykoterapeutin kemiat kohtaavat. Psykoterapian luonne riippuu siis viitekehyksen lisäksi paljon terapeutista ja siitä, millaisen suhteen asiakas ja psykoterapeutti muodostavat. Psykoterapia-asiakkaat ovat tutkimuksissa nimenneet terapiassa vaikuttavaksi tekijäsi sen, että ovat tulleet kuulluksi ja ymmärretyksi. 

 Tietoja psykoterapeuteista

​Psykoterapeuttinimikettä saa käyttää ainoastaan käyttää ainoastaan henkilö, joka on saanut siihen oikeuden Valviralta. Psykoterapeutilta vaaditaan soveltuvan pohjakoulutuksen (esim. psykologi, psykiatri, erikoissairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä, teologi) lisäksi riittävää työkokemusta sekä erikoistumiskoulutusta, joka täyttää tarkemmin määritellyt kriteerit. Terapeutti-nimikettä voi kuitenkin käyttää kuka tahansa, joten kannattaa selvittää, onko kyseessä laillistettu psykoterapeutti. Valviran Julkiterhikki -tietopalvelusta kuka tahansa voi katsoa, onko tietty henkilö laillistettu psykoterapeutti:

Valvira: Terveydenhuollon ammattihenkilöiden tietopalvelu (Julkiterhikki)

Suomessa psykoterapeutit ovat tyypillisimmin yksityisiä ammatinharjoittajia ja siksi tietojen saatavuus ja käytännöt vaihtelevat. Joitakin tietoja psykoterapeuteista voi selvittää etukäteen nettisivuilta tai kysymällä terapeutilta. 

 

Voit kuulostella itseäsi, onko psykoterapeutin pohjakoulutuksella sinulle merkitystä? Onko tärkeää, että tällä on korkeakoulututkinto, tai toivotko vaikkapa erityisesti sairaanhoitaja-, lääkäri-, sosiaalityöntekijä- tai teologitaustaustaista psykoterapeuttia? Toivotko että psykoterapeutillasi on pitkä kokemus mielenterveydenhäiriöiden hoidosta, vai koetko jonkin erikoistumisen vaikkapa surutyön tai traumojen käsittelyyn, tai vaikkapa työelämän pulmiin tärkeäksi? Koetko paremmaksi keskustella ongelmaistasi naisen vai miehen kanssa, nuoren tai iäkkäämmän henkilön kanssa, vai onko iällä tai sukupuolella ylipäätään sinulle merkitystä? Vastaanoton sijainti voi olla tärkeä kriteeri, vaikka vastaanotot sijaitsevatkin yleensä hyvien kulkuyhteyksien varrella.

 Psykoterapeutin haastattelukäynti

Psykoterapeutin kanssa sovitaan tavallisesti yksi tai useampi haastattelukäynti. Haastattelu tarkoittaa tilaisuutta, jossa molemmin puolin on mahdollista keskustella terapian edellytyksistä. Mieti etukäteen, miten kuvaisit ongelmiasi, tämänhetkistä tilannettasi, ongelmiesi alkamista ja mahdollisia aikaisempia vaikeita tilanteita. Mikäli olet aikaisemmin käynyt hoidossa, voit pohtia saitko siitä apua ja millaista apua nyt toivoisit.​

Kuulostele käynnillä, saako psykoterapeutti mielestäsi käsityksen ongelmastasi. Pystytkö puhumaan hänelle? Aina puhuminen ei aluksi ole helppoa, ainakaan jos ei ole tottunut puhumaan ongelmistaan ulkopuoliselle, joten kannattaa varautua siihen, ettei se heti tunnu helpolta. Syntyykö sinulle kokemus, että hän voisi olla sinulle avuksi tilanteessasi? Psykoterapeutilta voi myös kysyä hänen työskentelytavastaan ja voit arvioida, vastaako tämä riittävässä määrin toiveitasi. Kaipaatko terapialta esimerkiksi konkreettisia tehtäviä tai ohjeita, joita voit arjessasi koittaa soveltaa? Koetko että suurimmat ongelmasi ovat vuorovaikutussuhteissa, ja voidaanko näitä käsitellä terapiasuhteessa? Vaikuttaako siltä, että tällä psykoterapeutilla on asiantuntemusta sellaisiin ongelmiin, joita sinulla on?

Voit halutessasi käydä vaikka useamman psykoterapeutin haastattelukäynnillä, mutta muista että yksikin riittää, eli jos ensimmäinen vaikuttaa hyvältä, voit valita hänet. Valinnasta ei kannata tehdä vaikeampaa kuin se on. Kaikki psykoterapeutit ovat koulutettuja ammattilaisia jotka ymmärtävät monenlaisia ongelmia.