Psykoterapiaan liittyviä käytännön asioita

Psykoterapiaan hakeutuessasi saatat jäädä pohtimaan monia käytännön asioita. Millä tavalla voin laskea kustannusten omavastuuta Kelan tuen jälkeen? Miten kannattaa olla yhteydessä psykoterapeuttiin? Millainen sopimus psykoterapiasta tehdään?

 Psykoterapian kustannukset

Mikäli olet hakeutumassa psykoterapiaan Kelan tukemana, jää sinulle yleensä maksettavaksi omavastuuta, jonka määrä riippuu terapeutin taksasta, koulutustasosta ja iästäsi. Millainen terapeutin taksa on mahdollinen, että omavastuu on sinulle sopivan hintainen? Psykoterapeutit ja terveydenhuollon ammattilaiset osaavat neuvoa korvaussummissa, perustiedot löytyvät Kelan sivuilta.

Kela: Kuntoutuspsykoterapian korvauksen määrä

Esimerkki laskelmista:

 

Kustannukset huolettavat monia etukäteen. Mikäli olet sosiaaliturvan tai toimeentulotuen asiakas, voi oman sosiaalityöntekijän kanssa keskustella kustannusten korvaamisesta. Monet nuoret, ja usein vanhemmatkin terapiaan menijät voivat saada tilapäistä apua omilta vanhemmiltaan tai sukulaisiltaan, jos nämä haluavat tukea terapiassa käymistä myös rahallisesti, ja puolison kanssa kannattaa käydä keskustelu yhteisen budjetin riittävyydestä. 

Joillakin paikkakunnilla on mahdollisuuksia joissakin tapauksissa psykoterapiaan julkisen sektorin toimintojen kautta maksuttomasti tai hyvin pienellä omavastuulla. Hoito saattaa silloin olla eri tavoin rajattua, eivätkä resurssit yleensä ole kovin suuria, minkä vuoksi ne on paikkakuntakohtaisesti rajattu eri perusteilla. Usein Kelan terapiatuki on paras tapa järjestää pitkäkestoisempi psykoterapia, mikäli sen kriteerit täyttyvät.​

 Yhteydenotto psykoterapeuttiin

Psykoterapeutin tiedoista löytyy yleensä vastaanoton sijainnin tietojen lisäksi tiedot pätevyydestä, osin mahdollisista erikoistumisista, sekä yhteystietoja kuten sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Eri sivustoilla saattaa olla myös tietoja siitä, kenellä terapeuteilla on sillä hetkellä vapaita aikoja, mutta nämä tiedot ovat vaihtelevasti ajan tasalla.

​Monet kokevat turhauttavaksi sen, että terapeuteilta tulee kielteisiä vastauksia kyselyihin, tai ei aina saa kyselyihin vastauksia ollenkaan. Siksi kannattaa kysellä useampien terapeuttien vapaita aikoja. Kun on kerran kirjoittanut muutaman rivin pituisen kyselyviestin, voi saman viestin sähköpostilla lähettää vaikka kuinka monelle terapeutille. Halutessaan kyselyviestissä voi toki hieman tarkemminkin kuvata omia terapiaa koskevia toiveitaan, mikä voi joskus helpottaa sopivan terapeutin löytämistä. Jos vaikka toiveena olisi vastaanottoaika iltaisin, tai että terapiaan voitaisiin sisällyttää käytännöllisiä harjoitteita ahdistusoireiden kanssa selviytymiseksi, voi tämä olla käytännöllistä mainita heti ensimmäisessä yhteydenotossa. 

Psykoterapeutille voi soittaa, jolloin puhelimessa on jo mahdollista kysellä ja keskustella psykoterapian aloittamiseen liittyvistä asioista. Vastaanottotyön luonteen vuoksi psykoterapeutti saattaa olla päivän aikana varattuna, jolloin sähköpostiyhteydenotto voi olla parempi tapa tavoitella terapeuttia ja kysyä vapaita aikoja. Sähköpostilla voi myös halutessaan tiedustella mahdollisuutta puhelinaikaan.​ 

 ​

 Psykoterapiasta sopiminen

Jotta psykoterapia toteutuisi tarkoituksenmukaisesti, siihen sitoutuminen on tärkeää sekä terapeutin, että asiakkaan osalta. Sitoutumuksista voidaan sopia kirjallisesti psykoterapiasopimuksella. Siinä sovitaan psykoterapiaan liittyvistä käytännön yksityiskohdista. Tavallisesti psykoterapia toteutuu 45 minuutin pituisilla käynneillä, mutta esimerkiksi perheterapia- tai ryhmäterapiakäynnit voivat olla myös 1,5 tunnin pituisia.

Sopimukseen kannattaa merkitä ainakin:

  • sovittu työskentelytapa
  • terapian tavoitteet
  • arvio hoidon kestosta, kuinka usein tavataan, käyntien pituus ja kustannukset
  • milloin ja millä tavoin terapialaskut maksetaan
  • miten toimitaan jos asiakas tai terapeutti peruu ajan
  • periikö terapeutti maksua jos asiakas ei tule ajalle
  • millä tavoin terapian päättämisestä sovitaan

Tarkempia ohjeita psykoterapiasopimukseen Suomen Psykologiliiton laatimasta ohjeesta.

Suomen Psykologiliitto: Psykoterapiasopimusta koskevat ohjeet (doc)