Rauhanturvaajien psykososiaalinen tuki

Kriisinhallinta tehtävissä palvelevien tuesta vastaa Porin prikaati. Kentällä toimiva sosiaalikuraattori tarjoaa tukea ja neuvontaa rauhanturvaajille.

Rauhanturvaajan opas​​​​

 Palveluksen jälkeen

Porin Prikaati järjestää 2-päiväisen kotiuttamiskoulutuksen 1-3 kuukauden kuluessa kotimaahan paluusta. Kotiuttamiskoulutukseen on osallistumisvelvollisuus ja palvelussuhteen ehdot ovat samat kuin operaatioaikaa edeltävänkin koulutuksen aikana. Kotiuttamiskoulutuksessa käydään läpi kriisinhallintapalveluksen kokemuksia sekä stressiin, ihmissuhteisiin ja arkeen paluuseen liittyviä asioita. Työskentelymuotoina ovat luennot, johdettu ryhmäkeskustelu ja yksilökeskustelu. Tilaisuuden keskustelut ovat luottamuksellisia eikä kotiuttamistilaisuuteen liity rauhanturvaajan jatkopalveluskelpoisuuden arviointi.

Tuen tarve kotiutumisen jälkeenHUS Psykiatrinen konsultaatiopoliklinikka tarjoaa matalan kynnyksen psykiatrista arviota ja palveluohjausta kotiutuneille rauhanturvaajille. Arvioon voi  hakeutua ilman lähetettä omalla yhteydenotolla. HUS Psykiatrisella konsultaatiopoliklinikalla arvioidaan psykiatrisen hoidon ja muun psykososiaalisen tuen tarvetta sekä ohjataan rauhanturvaaja asianmukaisiin palveluihin. Arvio on rauhanturvaajalle maksuton. Valtiokonttori korvaa HUSissa laaditun hoitosuunnitelman mukaiset hoitokustannukset.

HUS psykiatrian palvelut kriisinhallintapalveluksesta kotiutuneille HUS psykiatriska tjänster för hemförlovade från krishanteringHUS psychiatry services for persons returning from crisis management serviceRauhanturvaajan tietosivu (palveluksen jälkeen)

HUS Psykiatrian Konsultaatiopoliklinikka

HUS Psykiatrian Työkyvyntutkimuspoliklinikka tarjoaa vuoden kuluttua kotiutumisesta psykiatrisen arvion ja kuntoutustarveselvityksen rauhanturvaajalle Valtiokonttorin hoitoonohjauksen perusteella rauhanturvaajan otettua ensin itse yhteyttä Valtiokonttoriin ja käynnistettyä sotilastapaturmalain mukaisen selvityksen.

HUS Psykiatrian Työkyvyntutkimuspoliklinikka

Traumaattisten kriisien itsehoito-opas ​​​​

 Kolmannen sektorin palvelut

Puolustusvoimilla ja Suomen Rauhanturvaajaliitolla (SRTL) on voimassa rauhanturvaajien ja läheisten psykososiaalisen tuen kumppanuussopimus. Roolit jakautuvat selkeästi Puolustusvoimien viranomaistoimintaan sekä Suomen Rauhanturvaajaliiton viranomaistyötä tukevaan järjestölähtöiseen vapaaehtoiseen vertaistukitoimintaan.

Suomen Rauhanturvaajaliitto / vertaistuki