Rauhanturvaajien psykososiaalinen tuki

Kriisinhallinta tehtävissä palvelevien tuesta vastaa Porin prikaati. Kentällä toimiva sosiaalikuraattori tarjoaa tukea ja neuvontaa rauhanturvaajille.

Rauhanturvaajan opas​​​​

 Palveluksen jälkeen

Porin Prikaati järjestää 2-päiväisen kotiuttamiskoulutuksen 1-3 kuukauden kuluessa kotimaahan paluusta. Kotiuttamiskoulutukseen on osallistumisvelvollisuus ja palvelussuhteen ehdot ovat samat kuin operaatioaikaa edeltävänkin koulutuksen aikana. Kotiuttamiskoulutuksessa käydään läpi kriisinhallintapalveluksen kokemuksia sekä stressiin, ihmissuhteisiin ja arkeen paluuseen liittyviä asioita. Työskentelymuotoina ovat luennot, johdettu ryhmäkeskustelu ja yksilökeskustelu. Tilaisuuden keskustelut ovat luottamuksellisia eikä kotiuttamistilaisuuteen liity rauhanturvaajan jatkopalveluskelpoisuuden arviointi.

Tuen tarve kotiutumisen jälkeen

HYKS Psykiatrian Konsultaatiopoliklinikka, eli Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka tarjoaa matalan kynnyksen psykiatrista arviota ja palveluohjausta kotiutuneille rauhanturvaajille. Vuoden kuluessa kotiutumisesta rauhanturvaaja voi hakeutua ilman lähetettä oman yhteydenottonsa perusteella HYKS Konsultaatiopoliklinikalle. Hoitoon hakeutuessa näytetään palvelustodistus. HYKS Konsultaatiopoliklinikalla arvioidaan psykiatrisen hoidon ja muun psykososiaalisen tuen tarvetta, sekä ohjataan rauhanturvaaja asianmukaisiin palveluihin. Valtiokonttori korvaa HYKS:ssä laaditun hoitosuunnitelman mukaiset hoitokustannukset.

Rauhanturvaajan tietosivu (palveluksen jälkeen)

HYKS Psykiatrian Konsultaatiopoliklinikka

HYKS Psykiatrian Työkyvyntutkimuspoliklinikka tarjoaa vuoden kuluttua kotiutumisesta psykiatrisen arvion ja kuntoutustarveselvityksen rauhanturvaajalle Valtiokonttorin hoitoonohjauksen perusteella rauhanturvaajan otettua ensin itse yhteyttä Valtiokonttoriin ja käynnistettyä sotilastapaturmalain mukaisen selvityksen.

HYKS Psykiatrian Työkyvyntutkimuspoliklinikka

Traumaattisten kriisien itsehoito-opas

 Kolmannen sektorin palvelut

Puolustusvoimilla ja Suomen Rauhanturvaajaliitolla (SRTL) on voimassa rauhanturvaajien ja läheisten psykososiaalisen tuen kumppanuussopimus. Roolit jakautuvat selkeästi Puolustusvoimien viranomaistoimintaan sekä Suomen Rauhanturvaajaliiton viranomaistyötä tukevaan järjestölähtöiseen vapaaehtoiseen vertaistukitoimintaan.

Suomen Rauhanturvaajaliitto / vertaistuki