Tietoa ikäihmisten mielenterveydestä

​Tämä opas sisältää työkaluja ikäihmisten mielen hyvinvoinnin tukemiseen sekä tietoa psykiatrisista ongelmista ja erilaisista palveluista. Materiaalit sopivat niin ikääntyneelle kuin hänen läheiselleen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselle.​
 

Mielen hyvinvointi

Ikääntyessä mielen hyvinvoinnin uhkaksi saattaa nousta elämänmuutokset ja menetykset. Toisaalta voimavarana on usein elämänkokemus ja suvaitsevaisuus itseen. Lue tietoa mielen hyvinvoinnista ja kuinka hyvinvointia voi lisätä. Osio sisältää myös tietoa yksinäisyydestä ja sen lievittämisestä.

Hyvinvointiharjoitukset

Osio tarjoaa monenlaisia itsenäisesti ja ryhmissä tehtäviä harjoituksia mielen hyvinvoinnin tukemiseksi. Tutustu Myönteisen muistelun -kortteihin tai tee mielen tyynnytysharjoituksia. Osio sisältää myös äänitreenit.

Psykiatriset ja neuroPSYKIATRISET ongelmat

Ikääntyneiden henkilöiden psykiatriset sairaudet ja oireet ovat usein hieman erilaisia kuin työikäisillä. Tästä osiosta löydät tietoa ikääntyneiden psykiatrisista häiriöistä mutta myös päihdeongelmista sekä oikeustoimikelpoisuus- ja ajokykuyasioista.

Mistä apua?

Tarvitsetko itse tukea arkeen tai oletko huolissasi läheisestäsi? Osiossa esitellään paitsi kolmannen sektorin palveluita, myös kerrotaan geropsykiatrisesta avo- ja osastohoidosta. Luettavissa on myös tietoa ikääntyneiden psykiatrisesta lääkehoidosta ja terapiasta.

 

Tämän oppaan ovat tuottaneet yhteistyössä:​

Helsingin yliopistollinen sairaala (HUS), HUS Geropsykiatria, MIELI Suomen Mielenterveys ry:n​ Mirakle-hanke, Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe) ja RAY​​.