Myönteisen muistelun kortit

​Onnistumisten, iloa tuottaneiden tapahtumien ja mukavien ihmisten muistelusta saa voimaa. Tarinat auttavat myös jäsentämään ja ymmärtämään omaa elämää ja itseämme. Eletty elämä on kuin voimavarapankki, josta voi ammentaa kertomuksia omista selviytymistaidoista ja vahvuuksista.

Muistelemalla elämän hyviä hetkiä voi oivaltaa oman ainutlaatuisuutensa, kokea itsearvostusta ja tuntea hyväksyntää niin itseä kuin elämäänsä kohtaan. Jokaisen elämään kuuluu myös vaikeita muistoja. Vaikka niitä ei voi ohittaa, voi muistoja tarkastella vuosien varrella karttuneen elämänkokemuksen avulla uusista näkökulmista ja samalla pohtia millaisia taitoja ja voimavaroja niistä selviytymiseen tarvittiin.

Myönteisten asioiden muistelu virittää mielemme herkemmäksi huomaamaan ympärillämme olevia hyviä asioita. Muistelu lisää itsetuntemustamme, hyvää oloa ja vahvistaa mielen hyvinvointia.

Hyvä apuväline muistelussa on Myönteisen muistelun kortit. Ne sopivat sekä itsenäiseen, kahdenkeskiseen että ryhmämuotoiseen muisteluun.

Kortteja on kahdenlaisia: Kevyemmän muistelun ja ryhmän jäsenten tutustumista käsittelevät kysymykset ovat punaisissa kehyksissä. Vihreä kehys taas tarkoittaa syvemmälle muistoihin meneviä kysymyksiä. Ryhmämuistelussa kertomisen ja kuuntelemisen kokemukset ovat yhtä tärkeitä.

Tässä osiossa voit käyttää Myönteisen muistelun kortteja sähköisessä muodossa. Voit ladata kortit (PDF) myös täältä.​​​

Myönteisen muistelun korttien ohjeet

Korttien tarkoitus:

Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, sykähdyttävistä hetkistä ja jakamalla onnistumisen kokemuksia. Yhtä tärkeää kuin kertominen, on kuuntelu ja kuulluksi tuleminen. Korttien kysymykset ja niihin vastaaminen auttavat pitämään yllä myönteistä näkökulmaa ja elämään nykyhetkessä.

Pelin kulku:

Kukin osallistuja valitsee vuorollaan pakasta kortin ja vastaa siinä esitettyyn kysymykseen tai jatkaa kortissa aloitettua lausetta tai teemaa. Muistelua voi tehdä myös niin, että kaikki osallistujat vastaavat samaan kysymykseen.

Korttikategoriat:

Myönteisen virittäytymisen kortit auttavat ryhmää tutustumaan myönteisessä hengessä. Niitä voi käyttää tapaamisen aloituksena. Kysymyksiä voi syventää lisäkysymyksillä (ks. alla). Erotat nämä kortit ylälaidassa olevasta I-merkistä

Syventävät myönteisen muistelun kortit erotat kortin ylälaidan II-merkistä. Nämä kortit toimivat parhaiten, kun ryhmän jäsenet tuntevat jo hieman toisiaan. Korttien kysymykset johdattavat muistoihin, jotka rakentavat ja vahvistavat myönteistä kuvaa itsestä ja omasta elämänkulusta. Syventävien korttien käyttöön kannattaa varata reilummin aikaa.

Lisäkysymykset

Osallistujille voi esittää tarkentavia kysymyksiä. Konkreettiset, tilanteeseen liittyvät kysymykset kuten ”Kerro hieman lisää tästä henkilöstä” ovat hyviä. Kokemuksen merkitystä voi laajentaa kysymällä ”Mikä asiassa oli sinulle tärkeätä tai mieluista?” tai ”Mitä asia sinulle merkitsi?”. Tapahtuman tai kokemuksen liittäminen nykyhetkeen onnistuu lisäkysymyksellä ”Mitä tämä muisto sinulle tuo/antaa tähän päivään?”.

Myönteisen virittäytymisen kortit

Syventävät myönteisen muistelun kortit

 

Tämän osion ovat tuottaneet yhteistyössä

Helsingin yliopistollinen sairaala (HUS), MIELI Suomen Mielenterveys ry:n​ Mirakle-hanke ja RAY. Myönteisen muistelun kortit on kehitetty yhteistyössä ikäihmisen kanssa. Kehitystyössä on ollut mukana myös useita ikääntyneiden mielenterveyttä edistäviä hankkeita.