Seniori hyvinvointitreenit - Ryhmäharjoitukset

Osion harjoitukset on tarkoitettu ryhmänohjaajien työkaluksi, nostattamaan ryhmän jäsenten mielen hyvinvointia.

Lisää harjoituksia löydät Seniori hyvinvointitreenit – hyvää mieltä ja oloa ryhmästä –oppaasta.

Harjoitukset on kehitetty MIELI Suomen Mielenterveys ry:n vapaaehtoistyössä osana Seniori Hyvinvointitreenejä (Mieli, Ray).​

 

Tämän kodin minä muistan

Tämän harjoituksen voi tehdä yksin, yhdessä toisen kanssa tai ryhmässä.

Tarkoitus:

Palauttaa mieleen lapsuuden koti ja sen pihapiiri tai jokin muu itselle merkityksellinen koti tai kesäpaikka.

Tarvikkeet:

Paperia ja kyniä. Muistelun tueksi voi varata myös valokuvia, postikortteja tai selailla lehdistä muistoja vahvistavia kuvia.

Harjoituksen tekeminen pareittain tai ryhmässä

1. Jokainen piirtää oman pohjapiirroksen

Itselle tärkeän kodin ja sen pihapiirin tai muun itselle tärkeän paikan pohjapiirroksen voi tehdä itsenäisesti tai toisen tukemana. Kun jokainen on saanut työnsä valmiiksi, aloitetaan ryhmässä työskentely. Ohjaajan on hyvä muistuttaa osallistujia heti aluksi, että jokainen voi jakaa ajatuksiaan juuri sen verran, kun itsestä tuntuu hyvältä. Ohjaajan tehtävänä on huolehtia siitä, että ilmapiiri ryhmässä on hyvä ja turvallinen.

Samalla periaatteella myös pareittain työskennellessä on hyvä antaa muistelevan henkilön kertoa ajatuksistaan juuri niissä rajoissa kuin itse haluaa.

2. Muistele ja kerro ajatuksistasi

Jokainen voi muistella valitsemaansa paikkaa yllä olevan kysymyslistan avulla. Pari tai ohjaaja voi kannustaa kertojaa pysyttelemään myönteisissä muistoissa. Surullisistakin asioista voi kertoa, mutta harjoituksen tavoitteena on, että jokaiselle olisi sen päätyttyä hyvä mieli.

 • Missä tämä koti sijaitsi? Millaiset asiat yhdistivät sen pitäjän tai kaupungin ihmisiä? Tässä voi muistella omia juuriaan tai vanhempien juuria tai eri ”heimoja” (savolaisia” / ”satakuntalaisia”/ jne)
 • Missä syötiin? Millaiset maut ja ruuat muistat erityisesti?
 • Millaisia sinulle tärkeitä asioita ja tapahtumia tänne liittyy?
 • Kuka kävi kylässä? Kenen tapaamista odotit erityisesti?
 • Mitä lapset tekivät? Entä aikuiset?
 • Millaisia kotieläimiä siellä mahdollisesti oli?
 • Kuka asui naapurissa?
 • Mitä muuta muistat täältä?
 • Mitä muistot merkitsevät sinulle tänään?

Hyvinvointireitti

Tarkoitus: Mielen ja aivojen virkistäminen

Mielemme ja aivomme tarvitsevat sopivassa suhteessa lepoa ja virikkeitä. Välillä on hyvä rikkoa totuttuja rutiineja ja tehdä asioita tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. Se virkistää aivojamme ja piristää mieltä. Myös luonto elvyttää kehon lisäksi myös mieltä tarjoamalla uusia aistikokemuksia. Luonnonympäristössä liikkuminen vähentää stressiä, parantaa muistia ja auttaa alakuloon. Yhdistämällä nämä kaksi saa tehokkaan keinon mielen hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Yhteinen hyvinvointireitti ryhmälle

Suunnittele ryhmällesi sopivan mittainen ja esteetön kävelyreitti mielellään luontoympäristöön. Laadi reitin varrelle lyhyitä rasteja, joiden aikana voi hetkeksi hengähtää ja tehdä pieniä, kevyitä tehtäviä.

Rastien laatimisen voi tehdä yhdessä ryhmäläisten kanssa kuunnellen heidän toiveitaan ja ehdotuksia. Osallistujat pääsevät kokeilemaan toisten ehdottamia rasteja ja jakamaan ryhmän kanssa omia toiveitaan ja kokemuksiaan.

Esimerkkejä rasteista:

Laiska kaatunut kahdeksikko

Pyydä ryhmäläisiä nostamaan toinen käsi eteen peukalo pystyssä. Kehota pitämään katse peukalossa ja pyydä heitä ”piirtämään” ilmaan, suunnilleen silmien korkeudella, suuri, vaaka-asennossa oleva kahdeksikko. Pyydä toistamaan 3 - 5 kierrosta ja vaihtakaa sitten kättä. Treeni edistää aivopuoliskojen yhteistyötä ja lisää tarkkaavaisuutta.

Mielikuvatuokio

Pyydä osallistujia sulkemaan silmät (huomioi tasapaino-ongelmista kärsivät järjestämällä heille mahdollisuus tehdä harjoitus istuen), kehota heitä palauttamaan mieleen jokin positiivinen muisto kuten joku ihana ihminen, lempipaikka, mieleen jäänyt erityinen tapahtuma tai mikä tahansa iloa ja hyvää mieltä tuottanut asia ja pyydä ryhmäläisiä palauttamaan muisto mieleen mahdollisimman tarkasti ja kehota nauttimaan uudestaan niistä positiivista tunteista, joita muisto herättää.

Mielestä huolehtiminen arjessa

Harjoitus voidaan tehdä ryhmässä parikeskusteluna tai niin, että ryhmänvetäjä ohjaa ryhmän keskustelua.

Tarkoitus:

Tunnistaa mielen hyvinvointia vahvistavia arkisia asioita ja oivaltaa miten niitä vahvistamalla voi lisätä omaa hyvinvointiaan.

Tarvikkeet:

Esimerkiksi maalarinteippiä ja paperia janan ääripäiden merkitsemiseksi lattiaan

Harjoituksen toteuttaminen ryhmässä:

Ohjaaja hahmottelee lattialle janan ja esittelee osallistujille sen ääripäät (esimerkiksi ”koen tämän tärkeäksi – ei tärkeä”, ”paljon-vähän”, ”kyllä-ei”). Ohjaaja lukee listan yksi kohta kerrallaan ja pyytää osallistujia asettumaan janalle valitsemaansa kohtaan. Ohjaaja voi kehottaa osallistujia miettimään omaa sijoittautumistaan suhteessa janan ääripäihin.

Jokaisen kohdan jälkeen teemaa puretaan keskustelemalla joko kahden kesken tai ryhmässä. Keskustelun voi käynnistää esimerkiksi kysymällä janan jompaankumpaan ääripäähän asettautuneilta miksi he päättivät asettua juuri siihen.

Kaikkien ei tarvitse sanoa mielipidettään, mutta ohjaajan on hyvä pyrkiä saamaan kommentteja ainakin janan ääripäistä sekä sen keskivaiheilta. Keskustelun aikana on hyvä muistuttaa, että kyseessä on jokaisen osallistujan oma näkemys eivätkä eri näkemykset ole vertailukelpoisia keskenään.

 • lepään ja nukun riittävästi
 • syön monipuolisesti
 • liikun ja lähden liikkeelle
 • pidän kiinni arjen rytmistä
 • tapaan ihmisiä ja vaihdan kuulumisia
 • ilmaisen tunteitani ja ajatuksiani
 • huomioin pienetkin hyvät asiat ympärilläni ja olen kiitollinen
 • suhtaudun itseeni ystävällisesti ja lempeästi
 • vietän aikaa minulle tärkeiden ihmisten kanssa
 • puhun mieltäni painavista asioista luotettavalle henkilölle
 • pyydän ja annan anteeksi, myös itselleni
 • teen mieluisia asioita
 • olen utelias, kokeilen ja opettelen uusia asioita
 • huolehdin jaksamisestani
 • autan muita ja pyydän myös itse apua

Nojatuolimatka – hyvää oloa netistä

Harjoitus on ryhmäharjoitus.

Tarkoitus:

Tehdä löytöretki verkkoon ja etsiä sieltä mieltä virkistäviä musiikki-, luonto- tai taidekokemuksia tai tehdä vaikkapa virtuaalinen kaupunkikierros. Samalla tutustutaan tietokoneen hakuominaisuuksiin.

Tarvikkeet:

tietokone ja internetyhteys, kaiuttimet, datatykki (valkokangas)

Harjoituksen toteuttaminen:

Ohjaaja voi etsiä valmiiksi muutaman nettilinkin, jotka saattaisivat kiinnostaa ryhmää. Koko toimintahetken suunnitelmaa ei kannata laatia valmiiksi, vaan antaa tilaa myös ikääntyneiden omille toiveille ja ideoille. Ohjaaja voi selostaa ääneen kuinka tekee haun. Kömmähdyksetkään eivät haittaa, vaan päinvastoin. Silloin osallistujat näkevät, että virheiden tekemine ei riko laitetta.

Esimerkki Nojatuolimatkasta:

Lähtekää matkaan katsomalla alkuun hauska Folk Jam -taukojumppavideo. Se löytyy YouTube.com-sivustolta hakusanalla ”Folk Jam taukojamit”. Suurenna ruutu kokonäyttö-tilaan. Testaa samalla äänenvoimakkuus ja että kaikki näkevät kuvan.

Matkantekoa voi jatkaa vaikkapa kaupunkikierroksella. Kysy osallistujilta mihin kaupunkiin he haluaisivat matkustaa. Kaupunkikierroksia voi etsiä esimerkiksi kaupungin nimellä ja sanoilla sightseeing tai tour video (esim. Paris sightseeing video).

Seuraavaksi voi tutustua Vappu Taipaleen ajatuksiin mielen hyvinvoinnista. Video löytyy Suomen Mielenterveysseuran sivuilta.

Haastattelun jälkeen voisi olla sopiva hetki nauttia musiikista. Kenen konserttiin matkalaiset haluaisivat? Innostaisiko Frank Sinatra vai Eino Grön? Matkalaiset saavat itse päättää.

Nojatuolimatkan lopuksi voidaan venytellä tai rauhoittuen Metsäkävely-videon ääreen. Metsäkävely-videot löytyvät Suomen Mielenterveysseuran sivuilta. Jokaiselle vuodenajalle on oma video.

Aivopähkinöitä

Aivot ilahtuvat kaikista älyllisistä haasteista. Aivojen herkkuruokaa on erityisesti uuden oppiminen kuten tanssiaskelten harjoittelu, vieraan kielen opiskelu tai vaikkapa käsityöt. Pääasia on, että tekeminen on kiinnostavaa ja itselle mieluisaa. Uutta voi oppia missä iässä tahansa. Aivomme säilyttävät rakenteellisen ja toiminnallisen muovautuvuutensa läpi koko elämän.

Tarkoitus:

Harjoituksen tarkoituksena on virkistää aivoja kahden pienen aivopähkinän avulla

Tarvikkeet:

Kynä, paperia (ja munakello)

Harjoitukset

Harjoitus 1: Keksi sanoja

 1. Valitse jokin sana ja kirjoita se paperille
 2. Keksi sanassa käytetyistä kirjaimista uusia sanoja.
  Esimerkiksi TORNI > ori, into, Roni, tori jne.
 3. Voit lisätä tehtävän vaikeusastetta valitsemalla pitemmän sanan ja asettamalla tehtävän suorittamiseen aikarajan. Ajan seuraamiseen voit käyttää munakelloa.

Harjoitus 2: Aakkossoppa

 1. Alla on kahdeksan keittiöön liittyvää sanaa, joiden kirjaimet ovat menneet sekaisin. Järjestä kirjaimet uudestaan ja selvitä sanat.
  1. aksiluk
  2. aahuk
  3. uniu
  4. lattiak
  5. pääpikaja
  6. kanulomel
  7. dianaväpinleh
  8. isile

Aivojasi voit aktivoida myös Muistiliiton ilmaisella Aivoterveydeksi! –sovelluksella. Sovellus sisältää aivoterveystietoa, aivoja aktivoivia pelejä ja muistikuntokalenterin. Sovellus toimii iOS-laitteissa.