Yksinäisyys ja mielen hyvinvointi

Yksinäisyys on ennen kaikkea henkilökohtainen kokemus ja siksi sitä on vaikea tarkkaan määritellä. Lue tietoa ikääntymisestä ja yksinäisyydestä. Voit saada myös vinkkejä yksinäisyyden helpottumiseksi sekä yksinäisyyden kohtaamiseen.

 

 Yksinäisyys ja ikääntyminen

Yksinäisyyttä pidetään ikääntyvien keskeisenä ongelmana. Moni ikääntynyt sietää sitä kuitenkin hyvin. Iän karttuessa moni viihtyy itsensä kanssa hyvin. Saa elää itsensä näköistä elämää, pohtia rauhassa asioita, tuntea itsenäisyyttä.

Vastentahtoinenkin yksin eläminen voi olla hyvin kestettyä. Se on arkea: välillä hyvää aikaa ja välillä huonoa aikaa. On arvioitu, että joka kolmas yli 65-vuotias tuntee itsensä ajoittain yksinäiseksi, mutta vain 4-5 prosenttia kokee jatkuvampaa yksinäisyyttä.

Koettuna tunteena yksinäisyys kuitenkin rasittaa mielenterveyttä. Pahimmillaan se voi olla syvä ahdistuneisuuden tila, jossa ei pysty kokemaan yhteyttä toisiin ihmisiin. Yksinäisyys voi aiheuttaa masennusta, turvattomuutta sekä arvottomuuden ja elämän merkityksettömyyden kokemuksia. Ja toisin päin, mielenterveyden ongelmat voivat lisätä eristyneisyyttä ja yksinäisyyttä.

Vanhuusiällä koottu yksinäisyys voidaan jakaa emotionaaliseen, fyysiseen ja sosiaaliseen yksinäisyyteen.

 • Emotionaalinen eli tunnepuoleen liittyvä yksinäisyys voi johtua esimerkiksi leskeksi jäämisestä, yksin asumisesta, huonoksi koetusta terveydestä tai alentuneesta toimintakyvystä.
 • Fyysinen yksinäisyys liittyy kokemukseen kosketuksen, seksuaalisuuden tai läheisyyden puutteesta.
 • Sosiaalinen yksinäisyys ilmenee puuttuvina vuorovaikutussuhteina ja vähäisinä ystävyyssuhteina.

Yksinäisyyden kokemus voi usein aiheuttaa masennusta, unettomuutta ja muistiongelmia. Myös arvottomuuden kokemukset voivat lisääntyä ja elämänilo ja -halu saattaa hiipua. Yksinäisyyden kokemus ja sen mukanaan tuomat ongelmat vaikeuttavat kotona selviytymistä ja lisäävät laitoshoitoon joutumisen riskiä.

Katso video, jossa eläkeläinen ja psykologi Pirkko Lahti puhuu yksinäisyyden helpottamisesta.

 Mistä yksinäisyys johtuu?

Lähes jokainen kohtaa elämässään tilanteita, joissa tuntee ainakin hetkellisesti yksinäisyyttä. Yksinäisyyteen on monia syitä.

Elämäntilanteen muutos

Elämäntilanteen muutos voi olla esimerkiksi eläkkeelle jääminen, sairastuminen, asuinpaikan vaihtaminen tai elämänkumppanin menettäminen. Yleensä elämäntilanteen aiheuttama yksinäisyys lievittyy ajan kanssa, kun ihminen sopeutuu muutokseen ja löytää tapoja sosiaaliseen kanssakäymiseen uudessa, muuttuneessa tilanteessa.

Suru

Elämänkulkuun liittyvistä menetyksistä suru on suuri. Esimerkiksi leskeksi jääminen voi vaikuttaa mielialaan pitkäkestoisesti - suru voi hellittää mutta nostaa ajoittain uudelleen päätään. Suru on luonnollista ja vasta surun kuormittuessa tai pitkittyessä siitä muodostuu varsinainen mielenterveyden riskitekijä.

Yksin asuminen

Suomessa asuu yksin arviolta 350 000 yli 65-vuotiasta. Vaikka yksin asuminen ei sinällään aiheuttaisi yksinäisyyden tunnetta, voi se aiheuttaa monia muita haasteita elämässä. Yksin asuminen on kalliimpaa kuin useamman henkilön taloudessa. Heikko toimeentulo ja köyhyys saattavat rajoittavat elämää.

Liikuntarajoitteisuus

Liikuntakyvyn menetys tai fyysisen kunnon heikentyminen voivat johtaa harrastuksista ja liikkumisesta luopumiseen tai sen vähentymiseen. Myös heikentynyt kuulo tai näkö voivat johtaa eristäytymiseen, kun pärjääminen kodin ulkopuolella vaatii sopeutumista.

Merkityksettömät ihmissuhteet tai luotettavan verkoston puute

Yksinäisyyttä voi kokea myös ihmisten keskellä, jos ihmissuhteet eivät tunnu merkityksellisiltä. Esimerkiksi palvelutalossa asuminen ei sinällään suojaa yksinäisyydeltä.

Kaikilla eläkeikäisillä ei ole lähi- tai turvaverkostoa. Monet tavallisilta ja arkipäiväisiltä tuntuvat asiat voivat jäädä yksinäiseltä ikäihmiseltä tekemättä, jos niihin ei saa arjen apua. Toisilla yksinäisyys juontaa vaikeudesta luoda toimivia ihmissuhteita. Riidat ja välirikot voivat olla vaikeimpia yksinäisyyden ja hylätyksi tulemisen kokemuksia. Joskus sosiaaliset suhteet voivat olla raskaita tai jopa vahingollisia.

Yhteiskunnan muuttuminen

Yhteiskunnan vaihtuvat asenteet ja yhteiskunnan muuttuminen voivat ahdistaa. Tilanteiden ja käytäntöjen muuttuminen voidaan kokea liian nopeana, jolloin yksinäisyyden ja erillisyyden tunteita nousee esiin.

 Mistä apua yksinäisyyteen?

Yksinäisyyttä voi helpottaa monella eri tavalla. Joskus sosiaalisten suhteiden aktivoiminen tai uusien kontaktien solminen on tarpeen. Joskus taas jo asiasta puhuminen tai mieluisten asioiden tekeminen auttaa. Lue lisää käytännöllisiä vinkkejä yksinäisyyden helpottamiseksi.

Ole itsesi paras kaveri

On tärkeää hyväksyä itsensä ja olla itsensä paras kaveri. Sano itsellesi ”olen riittävän hyvä” tai ”pidän itsestäni”. Jos pidät itsestäsi ja arvostat itseäsi, pitävät todennäköisesti muutkin sinusta.

Entä, jos en kaipaa ihmisten seuraa? Yksin elämisen voi nähdä myös mahdollisuutena, ja joillekin se on tietoinen valinta. Yksin elävällä on usein paljon omaa aikaa, jota voi käyttää hyödyksi. Voi tehdä käsitöitä, askarrella tai opetella vaikka jonkin uuden taidon, kuten vieraan kielen.

Pura yksinäisyyttäsi

Kerro läheisille yksinäisyydestäsi. Myös vertaistuelle kertominen voi helpottaa. Jos puhuminen tuntuu vaikealle, kirjoita yksinäisyydestä. Kertomalla tai kirjoittamalla yksinäisyydestä olo helpottuu ja kenties voit löytää keinoja yksinäisyyden lievittymiseksi.

Pidä huoli läheisistäsi

Jokainen ihmissuhde, josta saat voimaa ja hyvää mieltä, on tärkeä. Pidä huoli suhteistasi ja ole aktiivinen yhteydenpitäjä. Älä epäröi olla aktiivisempi osapuoli ihmissuhteissa. Joskus eläkeläisellä on enemmän voimia ottaa yhteyttä, kuin esimerkiksi työssäkäyvän ja siitä huolimatta molemmilla ihmissuhde on ihan yhtä tärkeä.

Solmi uusia ihmissuhteita

Uusia ihmissuhteita on mahdollista solmia läpi elämän. Uusia ystäviä voi löytää muun muassa harrastusten parista, missä voi tavata muita samanhenkisiä ihmisiä. Esimerkiksi erilaiset kulttuuritapahtumat, järjestötoiminta, päivätanssit, lukupiirit ja erilaiset liikuntatilaisuudet ovat hyviä paikkoja uusien ihmissuhteiden muodostamiseen.

Sosiaalinen media ja esimerkiksi erilaiset keskustelupalstat tarjoavat myös keinoja löytää uusia tuttavuuksia. Liiallinen virtuaaliseen maailmaan tukeutuminen voi kuitenkin lisätä yksinäisyyden tunnetta, jos kasvokkainen kanssakäyminen jää sen takia vähemmälle. Yksinäisyyttä kokevan ihmisen on tärkeää olla itse aktiivinen ja etsiä toisten seuraa, vaikka se saattaakin tuntua haastavalta.

Entä, jos sosiaaliset taidot ovat hukassa? Tai et ole solminut vuosiin uusia ihmissuhteita? Omia sosiaalisia taitoja voi aina parantaa. Keskustelun aloittaminen uusien ihmisten kanssa harjoittaa vuorovaikutustaitojamme ja saattaa tuoda myös yllättäviä kestäviä tuttavuuksia. Hakeutumalla samanhenkisten ihmisten joukkoon, saattaa löytää mieluisaa seuraa vaikkapa vain yhteisen toiminnan ajaksi tai jopa ystävyydeksi saakka.

Tee sinulle mielihyvää tuottavia asioita

Yksinäisyyttä voi lievittää tekemällä mieluisia asioita. Kaikkiin toimintoihin ei tarvita seuraa, vaan mielihyvää saa jo itse tekemisestä. Yksinäisyys voi helpottua paitsi mieluisan tekemisen kautta myös oleskelemalla ihmisten parissa ilman suhteiden luomistakaan.

Oletko tehnyt viime aikoina sinulle mieleisiä asioita? Tee vielä lisää sinulle mieluisia asioita:

 • harrasta
 • ulkoile, retkeile
 • matkustele
 • tee hyväntekeväisyyttä
 • opiskele
 • hanki lemmikkieläin tai hoida muiden eläimiä
 • käy esim. elokuvissa, museoissa ja konserteissa

Kaikenlainen tekeminen ja toimiminen on tärkeää. Parhaassa tapauksessa tekemällä asioita, joista itse nauttii, tapaa aivan huomaamattaan ihmisiä ja tulee solmineeksi uusia ystävyyssuhteita.

Ehkäise yksinäisyyttä

Ehkäise yksinäisyyttä aktiivisesti

 • pitämällä yhteyttä tuttuihin
 • aloittamalla harrastuksen tai vapaaehtoistyön
 • käymällä paikoissa missä on mahdollisuus tavata ihmisiä
 • käyttämällä internetin keskustelupalstoja
 • ottamalla lemmikkieläimen tai auttamalla toisten lemmikkien hoidossa.
Tehtävä: Pohdi, miten voisit lisätä vuorovaikutusta arkeesi

Jokainen meistä voi pienillä teoilla vähentää kokemaansa yksinäisyyttä. Jos tunnet olosi ajoittain yksinäiseksi tai haluaisit lisää sosiaalisia suhteita, voivat seuraavat kysymykset auttaa sinua lisäämään sosiaalista vuorovaikutusta arkeesi. Pohdi omia ihmissuhteitasi:

 • Otanko riittävän usein yhteyttä minulle tärkeisiin ihmisiin?
 • Missä yhteyksissä tai toiminnoissa minun on mahdollista tavata uusia tuttavia?
 • Millainen vapaaehtoistyö minua voisi kiinnostaa?
 • Voisinko hyödyntää sosiaalista mediaa vanhojen yhteyksien ylläpidossa?
 • Minkälaiset ihmissuhteet ovat minulle tärkeitä ja mitä ne antavat minulle?
 • Kenelle haluaisin lähettää henkilökohtaisen postikortin ja mitä kirjoittaisin siihen?
Tehtävä: Tee muistilista mielihyvää tuottavista asioista

 Viisi vinkkiä yksinäisyyden kohtaamiseen

Joskus yksinäisyyden kohtaaminen nostaa esiin hankalia tunteita, jopa syyllisyyttä. Lue vinkkejä aitoon kohtaamiseen.

 1. Yksinäisyys on luonnollinen tunne. Muista, että lähes jokainen on kohdannut yksinäisyyttä jossakin elämänsä vaiheessa.
 2. Uskalla keskustella yksinäisyydestä tai sen pelosta. Keskustelu tuo helpotusta ja sen avulla voi löytää keinoja yksinäisyyden helpottumiseksi.
 3. Jos läheinen kertoo yksinäisyyden kokemuksesta, ota asia tosissaan. Kuuntelu on tärkeintä. Voitte myös yhdessä keksiä, mikä lievittäisi yksinäisyyttä. Joskus voit auttaa pienelläkin teolla! Esimerkiksi säännöllinen puhelinsoitto, ruokailu yhdessä tai postikortin saaminen tuo hyvää mieltä, eikä vaadi paljoa!
 4. Yksinäisyyttä ehkäisee tunne, että on tarpeellinen. Tarpeellisuuden tunnetta luovat läheiset ihmissuhteet, mielekäs tekeminen, harrastukset ja esimerkiksi hengellisyys. Kannusta ja anna yksinäisen kuulla, että hän on tarpeellinen.
 5. Jonkun toisen yksin olemisesta ei pidä tehdä ongelmaa ellei se hänen itsensä mielestä sitä ole. Joskus yksinolo on tietoinen valinta.