Mistä apua?

Tarvitsetko itse tukea arkeen tai oletko huolissasi läheisestäsi? Tässä esitellään kolmannen sektorin palveluita, joista löydät apua muun muassa mielen hyvinvoinnin tukemiseen, yksinäisyyden torjuntaan ja kriisitilanteisiin.

Osiossa kerrotaan myös, millaista on tyypillisimmillään geropsykiatrinen avo- ja osastohoito sekä ikääntyneille suunnattu fysio- ja toimintaterapia.

Luettavissa on lisäksi tietoa ikääntyneiden mielenterveyshäiriöiden lääkehoidosta ja psykoterapiasta.

 
Kolmannen sektorin apu

Kolmas sektori eli esimerkiksi yhdistykset, seurat ja liitot tarjoavat runsaasti toimintaa mielen hyvinvoinnin tukemiseen sekä yksinäisyyden ehkäisemiseen. Lue lisää erilaisista vaihtoehdoista itseäsi varten tai läheisesti tukemiseksi.

Tietoa geropsykiatrisesta hoidosta

Tästä osiosta saat tietoa, mitkä seikat ovat tärkeitä ikääntyneiden psykiatrisessa hoidossa. Kiinnostaako, milloin avohoito ei riitä ja tarvitaan osastohoitoa. Tai kuinka fyysinen hyvinvointi huomioidaan? Entäpä, millainen rooli on fysio- ja toimintaterapialla?

Lääkehoito

Psykiatrisissa häiriöissä käytettävät lääkkeet ovat tehokkaita myös ikääntyneiden psyykkisten häiriöiden hoidossa. Vanhenemiseen liittyy kuitenkin monia sellaisia elimistön muutoksia, jotka lisäävät alttiutta lääkkeiden haitoille tai vähentävät lääkkeiden tehoa. Lue lisää osiosta!

Psykoterapia ja nettiterapia

Psykoterapia ja nettiterapia ovat sopivia hoitomuotoja myös ikäihmisten mielenterveyshäiriöiden hoitoon. Lue lisää asiasta ja hoitoon hakeutumisesta.

 

Tämän osion ovat tuottaneet yhteistyössä:​

Helsingin yliopistollinen sairaala (HUS), MIELI Suomen Mielenterveys ry​, HUS Geropsykiatria, fysioterapia ja toimintaterapia.