Kolmannen sektorin apu

Tähän osioon on koottu erilaisia toimijoita kuten yhdistyksiä, seuroja ja liittoja, jotka tuottavat palveluja ikäihmisten mielen hyvinvoinnin tukemiseksi.

Palvelut vaihtelevat puhelinkeskusteluista ystävä- ja ryhmätoimintoihin.

Tutustu toimintaan ja käytä rohkeasti oman hyvinvoinnin tuken​​a tai auttaaksesi muita!

 

 MIELI ry

MIELI Suomen Mielenterveys ry (MIELI ry) tarjoaa monenlaista tietoa mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi ja edistämiseksi kaikenikäisille, eri elämänvaiheissa oleville ihmisille. MIELI ry:n tukipalvelut tarjoavat apua hankalissa elämäntilanteissa puhelimitse, kasvokkain, ryhmissä ja netissä.

Erilaiset elämänvaiheet ja tapahtumat kuormittavat joskus mieltä niin, että keskusteluapu on tarpeen. SOS -kriisikeskuksen kriisipuhelin päivystää numerossa 010 195 202. Kriisiapua saa myös netistä.

MIELI ry Kriisiapua netissä: Tukinet

 Muistiliitto

Muistiliitto tarjoaa tietoa muistista, muistisairauksista ja liiton toiminnasta. Muistiliitto tarjoaa muun muassa kaveritoimintaa sekä vertaistukipalveluita muistisairaille ja heidän läheisilleen.

Maksuton Muistiliiton valtakunnallinen Vertaislinja -tukipuhelin palvelee päivittäin klo 17–21 numerossa 0800 9 6000.

Muistiliitto

 Turvallisen vanhuuden puolesta ry - Suvanto ry

Suvanto ry:n tavoitteena on ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun, hyväksikäytön ja väkivallan ehkäisy ja tietoisuuden lisääminen. Järjestö tarjoaa vertaistukea, lakineuvontaa ja auttavan puhelimen, johon voi soittaa kaltoin kohdelluiden iäkkäiden lisäksi heidän läheisensä.

Maksuton Suvantolinja päivystää tiistaisin ja torstaisin klo 12–18 numerossa 0800 06776.

Turvallisen vanhuuden puolesta ry - Suvanto ry

 Omaishoitajat ja läheiset -liitto

Omaishoitajat ja läheiset -liitto tukee ja opastaa monin tavoin omaishoitotilanteessa eläviä ihmisiä.

Omaishoitajat ja läheiset -liitto

 Mielenterveysomaisten keskusliitto

Mielenterveysomaisten keskusliitto neuvoo ja tukee mielenterveysongelmista kärsivien omaisia ja läheisiä.

Mielenterveysomaisten keskusliitto

 Päihteiden liikakäyttö

On hyvä tarkastella alkoholin käyttöään aina aika ajoin muuttuvissa elämäntilanteissa. Ikääntynyt keho sietää alkoholia entistä vähemmän. Eläkkeelle jäädessä lisääntynyt vapaa-aika voi taas lisätä alkoholinkäyttöä.

Päihdelinkki on kattava verkkosivusto päihteistä, riippuvuuksista ja avun tarjoajista. Sivuilta löytyy muun muassa yli 65-vuotiaiden alkoholin käyttömittari.

Päihdelinkki