Psykiatriset ja neurologiset ongelmat

Sairastuitko tai sairastuiko läheisesi? Tästä osiosta löydät luotettavaa ja ajantasaista tietoa psykiatrisista ongelmista kuten masennuksesta ja ahdistuksesta sekä niiden hoidosta. Osio sisältää myös tietoa muistihäiriöistä ja fyysisistä sairauksista, joihin liittyy psyykkistä oirehdintaa.

Sairastumiseen voi liittyä myös kysymyksiä ajokyvystä ja oikeustoimikelpoisuudesta. Lue lisää omasta osiostaan.

Mikäli haluat arvioida omaa vointiasi, voit tehdä iäkkäille suunnatut mittarit, joiden perusteella annetaan myös hoitosuosituksia.

 
Ikäihmisten mielenterveyshäiriöt

Ikääntyneiden mielenterveyshäiriöihin liittyvät oireet ja diagnostiikka poikkeaa hieman muusta väestöstä. Lue lisää tietoa psykiatrisista sairauksista ja oireista.

Ikääntyminen ja alkoholi

Lue tietoa ikääntymisestä ja päihteistä. Tiesitkö, että ikääntyessä esimerkiksi alkoholin sietokyky heikkenee?

Muistihäiriöt

Lue tietoa muistisairauksista sekä niiden tutkimisesta ja hoidosta.

Oikeustoimikelpoisuus ja ajokyky

Kiinnostaako miten muisti- tai psykiatriset sairaudet vaikuttavat oikeustoimikelpoisuuteen tai miten oikeustoimikelpoisuutta voidaan rajata? Entäpä mitkä asiat vaikuttavat ajokykyyn tai millaisissa tilanteissa lääkäri on velvollinen puuttumaan heikentyneeseen ajokykyyn?

Työkaluja voinnin arvioimiseksi

Mietityttääkö, olisiko apu tarpeen? Tee ikäihmisille suunnatut testit voinnin arvioimiseksi. Testin tuloksesta saat mahdollisesti itsehoitosuosituksia tai kehotuksen hakeutua lääkärin arvioon.

 

Tämän osion ovat tuottaneet yhteistyössä
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS Geropsykiatria ja Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe).