Ikääntyminen ja alkoholi

Alkoholin runsaan käytön tiedetään aiheuttavan haittoja sekä ihmisen fyysiselle, psyykkiselle että sosiaaliselle hyvinvoinnille. Ikääntynyt on alttiimpi näille haitoille elimistössä iän myötä tapahtuvien muutosten takia.

Yli 65-vuotiaiden alkoholinkäyttö on kasvanut viime vuosikymmeninä ja kasvu näyttäisi edelleen jatkuvan. Suuret ikäluokat, jotka ovat kasvaneet alkoholimyönteisemmässä yhteiskunnassa, ovat eläköitymässä. Suurin osa ikääntyneistä käyttää kuitenkin edelleen alkoholia terveyden kannalta riskittömästi.

 Mikä on liikaa?

Ikääntyneet ovat alttiimpia alkoholin haitoille iän myötä elimistössä tapahtuvien muutosten takia. Tästä johtuen iäkkäiden alkoholinkäytölle on asetettu tiukemmat riskirajat. Riskirajat ylittävästä alkoholinkäytöstä todennäköisesti seuraa merkittäviä terveyshaittoja. Noin joka viidennen yli 65-vuotiaan alkoholinkäyttö ylittää alla mainitut suositukset.

Yli 65-vuotiaiden alkoholinkäytön riskirajat ovat:

 • yli 7 alkoholiannosta viikossa
 • yli 3 annosta kerralla

Yksi alkoholiannos vastaa:

 • 33 cl ruokakaupan olutta tai siideriä
 • 12 cl viiniä
 • 4 cl väkevää viinaa

Joidenkin sairauksien ja lääkityksien yhteydessä olisi terveyden kannalta suositeltavaa käyttää alkoholia vieläkin pienempiä määriä tai pyrkiä täyteen raittiuteen. Lääkkeillä ja alkoholilla voi olla yllättäviä yhteisvaikutuksia, vaikkei lääkkeitä ja alkoholia käytettäisikään aivan samanaikaisesti.

Oman alkoholinkulutuksen arvioiminen ja riskikäytön rajojen tunteminen auttavat usein vähentämään käyttömääriä vähemmän haitalliselle tasolle. Voit arvioida omaa alkoholinkäyttöäsi tarkemmin AUDIT-kyselyllä tai tutustumalla Sosiaali- ja terveysministeriön Otetaan Selvää! Ikääntyminen, alkoholi ja lääkkeet -esitteeseen.

Alkoholinkäytön riskit (AUDIT) Otetaan Selvää! Ikääntyminen, alkoholi ja lääkkeet (Sosiaali- ja terveysministeriö)

 Alhokolinkäytön riskit

Alkoholin runsaan käytön tiedetään aiheuttavan haittoja sekä ihmisen fyysiselle, psyykkiselle että sosiaaliselle hyvinvoinnille. Ikääntyneet ovat näille haitoille alttiimpia. Ikääntynyt humaltuu helpommin ja keskushermoston alkoholin sietokyky heikentyy. Alholin runsaasta käytöstä voi seurata muuan muuassa seuraavan kaltaisia terveyshaittoja:

 • Verenpaineen nousu
 • Aivoinfarkti tai aivoverenvuoto
 • Syöpä
 • Suolistoverenvuoto
 • Ripuli
 • Masennus
 • Ahdistus
 • Univaikeus
 • Seksuaalista kyvyttömyyttä
 • Dementoituminen
 • Monien sairauksien oireiden ja hoidon vaikeutuminen

 Mistä apua?

Ikääntyneen liiallisen alkoholinkäytön tunnistaminen voi olla haasteellista. Alkoholin aiheuttamia haittoja saatetaan pitää muista sairauksista johtuvina tai ikääntymiseen liittyvinä. Asian arkaluonteisuus voi estää avun pyytämistä ja tarjoamista. Tutkimusten mukaan ikääntyneiden alkoholiongelmien hoitojen tulokset ovat vähintäänkin yhtä hyviä kuin nuorempien, joten apua olisi haasteista huolimatta syytä hakea aina sitä tarvittaessa.

Alkoholiongelmaan saa apua terveyskeskuksista ja päihdepalveluista esimerkiksi A-klinikoilta. Monilla paikkakunnilla on tarjota myös kotiin tuotavia päihdepalveluja ja kotihoidolla on osaamista päihdeongelmien hoidossa. Alkoholin käyttöä estäviä, käytön vähentämistä tukevia ja vieroitusoireita helpottavia lääkityksiä voi käyttää myös ikääntyneenä. Oheissairauksien, kuten masennuksen ja unettomuuden, hyvä hoito on tärkeää. Myös osallistuminen virikkeelliseen toimintaan tukee alkoholin käytön vähentämistä.

Apua löytyy myös verkosta. Mielenterveystalon Juomisen hallinnan oppaan avulla voi edetä askel askeleelta kohti itse asetettua tavoitetta juomisen vähentämiseksi tai lopettamiseksi. Opas sisältää yksityiskohtaiset ohjeet oman tavoitteen saavuttamiseksi ja tarjoaa keinoja saavutusten ylläpitämiseen. vaihtoehtona alkoholinkäytön vähentämisen tukena voidaan käyttää nettiterapiaa. Nettiterapiassa työskennellään tavoitteellisesti erilaisten harjoitusten avulla yhteistyössä nettiterapeutin kanssa. Nettiterapiaan pääsee lääkärin lähetteellä.

Juomisen hallinnan opas Alkoholin liikakäytön nettiterapia