Tietoa kehitysvammaisten mielenterveydestä

Tämä opas sisältää tietoa kehitysvammaisten henkilöiden mielenterveydestä. Oppaassa esitellään vinkkejä mielenterveyden tukemiseen ja keinoja vaikeista tilanteista selviytymiseen. Opas on tarkoitettu ensisijaisesti kehitysvammaisten ihmisten läheisille ja ammattilaisille. Opasta voi lukea myös kehitysvammaiset henkilöt. Selkeäkielisempää tietoa mielen hyvinvoinnista löytyy oppaan lopussa olevista linkeistä (selkeäkielinen opas päivittyy joulukuussa 2015).

Kehitysvammaisilla henkilöillä on enemmän mielenterveysongelmia verrattuna muuhun väestöön. Häiriöitä arvioidaan olevan 3 - 4 kertaa enemmän kuin vammattomilla ihmisillä. Suomessa 10 - 15 prosentilla kehitysvammaisista henkilöistä arvioidaan olevan diagnosoitava psyykkinen sairaus. Tilanteen arvioimista vaikeuttaa vielä se, että usein käyttäytymisen pulmien syissä on sekaisin monenlaisia asioita varsinaisen mielenterveyden häiriön lisäksi tai sen sijaan. Siten varmoja tilastoja kehitysvammaisten mielenterveysongelmista ei ole saatavilla.


Osio on tuotettu yhteistyössä Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n kanssa.

 

Kehitysvammaisuus on ymmärtäminen vaikeutta

Tästä osiosta löydät tietoa mm. siitä, mitä kehitysvammaisuus tarkoittaa.

Mielenterveys on voimavara

Tässä osiossa avataan mielenterveyden käsitettä ja sen merkitystä kehitysvammaisille henkilöille.

Kehitysvammaisten mielenterveyteen vaikuttavia asioita

Miten mielenterveyden eri osa-alueet vaikuttavat sinuun tai läheiseesi?

Mitä tehdä ja milloin?

Mikä on haastavaa käytöstä? Milloin haastavan käytöksen takana voi olla mielenterveyden häiriö? Mikä on tärkeää apua haettaessa?

Mielenterveyttä tukevia menetelmiä

Osioon on kerätty ammattilaisten käyttämiä menetelmiä kehitysvammaisten henkilöiden mielenterveyden tukemiseen.

Linkkejä ja kirjallisuutta