Kehitysvammaisuus on ymmärtämisen vaikeutta

Kehitysvamma on vamma ymmärtämis- ja käsityskyvyn alueella. Suomessa on arviolta noin 40 000 ihmistä, joilla on kehitysvamma. Kehitysvamma ilmenee ennen 18 vuoden ikää.

Vamma voi johtua joko syntymää edeltävistä syistä, synnytyksen yhteydessä sattuneista vaurioista tai lapsuusiän sairauksista ja tapaturmista. Osa syistä jää kokonaan selvittämättä.
Kehitysvamma ei ole sairaus. Se on vaurio tai vamma, joka haittaa jokapäiväistä selviytymistä sitä vähemmän, mitä paremmin yhteiskunta on suunniteltu meille kaikille.

Kehitysvamman aste vaihtelee vaikeasta vammasta lievään oppimisvaikeuteen. Monilla kehitysvammaisilla ihmisillä on lisävammoja, jotka saattavat vaikeuttaa liikkumista, puhetta tai vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa.

Vamma voi luoda paljon tuen tarvetta tai vain vähän ja tilapäisesti. Kehitysvamma on vain yksi osa ihmisen persoonaa. Kehitysvammaisia ihmisiä yhdistää ainoastaan se, että käsitteellinen ajattelu ja abstraktit ilmiöt ovat heille vaikeita. Kehitysvammaisten ihmisten on helpompi ymmärtää selkeää keskustelua ja avattuja käsitteitä. Muilta osin kaikki kehitysvammaiset ihmiset ovat yksilöllisiä, erilaisia persoonia kuten vammattomatkin ihmiset. Monelle ihmiselle sana kehitysvammaisuus on vaikea ymmärtää ja siihen liittyy kielteinen leima. On helpompi käsittää ja tunnistaa, että ”minulla on oppimisen ja ymmärtämisen vaikeus”.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Verneri.net - Kehitysvamma-alan verkkopalvelu