Linkkejä ja kirjallisuutta

Linkkejä

Kirjallisuutta

  • Bardy, M. & Känkänen, P. 2005. Omat ja muiden tarinat. Ihmisyyttä vaalimassa. Helsinki: Stakes.
  • Brooke, J. 2003. Positive Approaches to Managing Mental Ill Health. United Kingdom: BILD Publications.
  • Kerola, K. & Sipilä, A. 2007. Haastava käyttäytyminen. Tervaväylän koulu.
  • Heiskanen, T., Salonen, K. ja Sassi, P. 2006. Mielenterveyden ensiapukirja.
  • Hänninen, V. 2006. Tarinat elämänmuutoksista selviytymisessä.
  • Laaninen, T. 2008. Kirjoita oma elämä tarinaksi. www.sana.fi
  • Seppälä, H & Sundin, M. 2011. Toimi. Menetelmä psykososiaalisen toimintakyvyn kuvamiseen. Helsinki: Kehitysvammaliitto.
  • O’Regan, F. 2012. Haastava käytös. Helsinki: Kehitysvammaliitto.