Mielenterveys on voimavara

Mielenterveys on hyvinvoinnin perustana oleva kokonaisvaltainen voimavara, joka muodostuu psyykkisistä, fyysisistä ja sosiaalisista osatekijöistä ja vaihtelee eri aikoina. Mielenterveyden häiriöllä viitataan yleensä lääketieteellisesti diagnosoitavaan ja hoidettavaan sairauteen. Joskus häiriön oireet voivat olla myös elämän kriisitilanteeseen liittyviä normaaleja reaktioita. 

Kehitysvammaisten mielenterveys ei ole erillinen saarekkeensa, vaan liittyy ja vaikuttaa yksilöllisesti koko henkilön elämän kokonaisuuteen ja hänen arkeensa. Kehitysvammaisen henkilön mielenterveyteen vaikuttavat kaikki asiat hänen arjessaan, esimerkiksi ihmissuhteet, työ, harrastukset ja vapaa-aika. Mielenterveyden hoito ei ole pelkästään terveydenhuollon vastuulla. Arjen tukirakenteet tukevat parhaiten hyvää mielenterveyttä, kun taas henkinen turvattomuus ja tukea vaille jääminen aiheuttavat ongelmia.

On virheellistä ajatella, että kaikki psyykkiset ongelmat liittyvät kehitysvammaan. Jos ihminen voi huonosti, se ei useinkaan ole vammasta johtuvaa. Toisaalta aina ei voi erottaa, johtuuko tietty oireilu vammasta vai psyykkisestä häiriöstä. Olosuhteita olisi kuitenkin tärkeää luoda sellaisiksi, joissa henkilö itse kokee voivansa hyvin.

Seuraavassa videossa kokemusasiantuntija Jukka Pynnönen antaa vinkkejä niille, joilla on vaikea elämäntilanne. Haastattelijana toimii psykoterapeutti Virpi Hongisto.