Tietoa mielenterveyskuntoutuksesta

Kuntoutuksella tuetaan ihmisten itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia sekä arkielämässä että elämänkaaren eri siirtymävaiheissa. Kuntoutuksen tavoitteena on lisäksi edistää kuntoutujan osallistumismahdollisuuksia omassa yhteisössään.

Mielenterveyskuntoutusta tarvitaan silloin, kun mielen tasapaino on syystä tai toisesta järkkynyt ja toimintakyky heikentynyt. Kyse voi olla paitsi vaikeasta mielen sairaudesta, myös tilapäisestä elämänkriisistä. Suomessa mielenterveyspalvelujen järjestäminen on kuntien vastuulla.

Tässä Kuntoutussäätiön laatimassa oppaassa kuvataan tarkemmin, mitä mielenterveyskuntoutus tarkoittaa ja mitä kaikkea se pitää sisällään. Opas tarjoaa tietoa erilaisista kuntoutusmuodoista, kuntoutuksen tavoitteista ja käytännön hyödyistä.


Opas on tuotettu yhteistyössä Kuntoutussäätiön kanssa.

 

Monenlaista kuntoutusta

Kun mielenterveys järkkyy, normaali toimintavalmius heikkenee ja hyvinvointi kärsii. Ongelmien pitkittyessä ja omien voimien ehtyessä kuntoutus auttaa vakauttamaan arkea. Lue tarkemmin kuntoutuksen vaiheista ja erilaisista muodoista.

Kuntoutuksella on tavoite

Mielenterveyskuntoutuksella tavoitellaan paitsi parempaa yksilön hyvinvointia, myös toimintakyvyn palautumisen myötä saavutettavaa laajempaa hyötyä. Tässä osiossa tarkastellaan sekä rajattuja ja käytännönläheisiä arkitavoitteita että yhteiskunnallisestikin merkittäviä pitkän tähtäimen kuntoutuksen tavoitteita.

Tukea arkielämään

Arkirytmin säilyttäminen, yhteisön toimintaan osallistuminen ja vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa ovat kuitenkin tärkeä osa kuntoutumista. Oman elämän uudelleen rakentamiseen voi saada konkreettista tukea sosiaalisesta kuntoutuksesta.

Tukea työelämään

Kuntoutuksen avulla voidaan tukea työhön hakeutumista sekä selvittää jäljellä olevaa työkykyä.

Tukea opiskeluun

Mielenterveysongelmat voidaan huomioida opintojen aikana monin tavoin. Tukea opintojen aikana saa oppilaitosten tukipalveluista ja esimerkiksi kuntoutuspsykoterapiasta.

Kuntoutuksesta on hyötyä!

Kuntoutus tukee ihmisen valmiuksia toimia täysipainoisena yhteiskunnan osana ja elää mielekästä elämää. Tässä osiossa tarkastellaan mielenterveyskuntoutuksen hyötyjä sekä tutkimustiedon että kuntoutusta saaneiden henkilökohtaisten kokemusten kautta.

​​​​​​​​