Siirry pääsisältöön

Katkaisuhoito

Katkaisuhoito on akuuttihoitoa päihdekierteen keskeyttämiseen.

Riippuvuudeksi muodostuneen päihteiden käytön lopettaminen on usein hankalaa. Siihen tarvitaan motivaatiota ja keinoja.

Usein myös vieroitusoireisiin tarvitaan apua. Aina päihteiden käytön lopettaminen ei ole edes turvallista ilman asianmukaista vieroitusoireiden hoitoa.

Katkaisuhoito on akuuttihoitoa, jossa on turvallista lopettaa päihteiden käyttö. Katkaisuhoidossa saa tukea lopettamiseen sekä apua vieroitusoireisiin.

Katkaisuhoitoa päihdeongelman hoitoon

Katkaisuhoitoon voi hakeutua minkä tahansa päihteen ongelmallisen käytön vuoksi.

Katkaisuhoitoa toteutetaan

 • alkoholin
 • huumausaineiden
 • lääkkeiden
 • tai useamman päihteen sekakäytön vuoksi.

Milloin tarvitaan katkaisuhoitoa?

Katkaisuhoidosta voi saada alkusysäyksen päihteiden käytön lopettamiseen. Se on akuuttiapua päihteettömän elämän alkuun. 

Katkaisuhoidon tarpeen taustalla voi olla esimerkiksi

 • voimakas riippuvuus, jolloin mielihalujen torjuminen ei onnistu muutoin
 • vieroitusoireet ja niiden pelko
 • pitkään jatkuneen päihteiden käytön vaikutukset ajatuksiin ja toimintaan.

Missä katkaisuhoito tapahtuu?

Katkaisuhoidon toteuttamiseen on erilaisia tasoja, jotka vaihtelevat ympärivuorokautisesta laitoshoidosta kokonaan kotona tapahtuvaan hoitoon. 

Laitoskatkaisuhoito

Laitoskatkaisuhoidossa potilas on ympärivuorokautisesti sairaalassa tai muussa hoitolaitoksessa.

Laitoskatkaisuhoito on valvottua. Rajattu yhteys ulkomaailmaan usein auttaa päihteettömyyden tavoitteen saavuttamisessa ja omaan vointiin keskittymisessä. 

Avokatkaisuhoito

Avokatkaisuhoidossa potilas on kotonaan, mutta käy sovituilla käynneillä sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen luona. 

Kotikatkaisuhoito

Kotikatkaisuhoito tapahtuu kokonaisuudessaan potilaan kotona. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset käyvät sovitusti tukikäynneillä katkaisuhoidossa olevan luona.

  Katkaisuhoidon tavoitteet

  Katkaisuhoidon tavoitteet ovat

  • päihdekierteen katkaiseminen
  • fyysisen voinnin turvaaminen
  • psyykkisen voinnin tukeminen
  • jatkohoidon suunnittelu sekä
  • jatkohoitoon ohjaaminen.

   Katkaisuhoidossa on turvallista kohdata vieroitusoireet

   Päihteidenkäytön lopettaminen aiheuttaa usein vieroitusoireita. Vieroitusoireiden pelko tai niiden voimakkuus voi olla esteenä sille, että potilas voisi lopettaa käytön ilman apua. 

   Millaisia vieroitusoireet ovat?

   Vieroitusoireet voivat tuntua fyysisinä tai psyykkisinä oireina. Voimakkuudeltaan ne voivat olla arkea vain vähän haittaavia, sietämättömiä tai jopa hengenvaarallisia. Katkaisuhoidossa on turvallista kohdata vieroitusoireet.

   Oireiden voimakkuus vaihtelee riippuen

   • käytetystä päihteestä
   • käytön kestosta
   • käytön määrästä
   • käytön säännöllisyydestä ja tavasta.

   Miten vieroitusoireita voidaan helpottaa?

   • Lääkehoidon avulla
   • Erilaisilla lääkkeettömillä oireenmukaisilla hoidoilla, kuten korva-akupunktiolla, fysioakustisella tuolilla ja lämpöhoidolla
   • Liikunnalla ja mielekkäällä tekemisellä
   • Yhteisön ja vertaisten tuella
   • Psykososiaalisten menetelmien avulla, joita ovat keskustelut ja tutkitusti tehokkaat harjoitukset
   • Turvallisella ilmapiirillä
   • Huolehtimalla perustarpeista, kuten vuorokausirytmistä, ravitsemuksesta, hygieniasta ja riittävästä unesta.

   Kauanko katkaisuhoito kestää?

   Katkaisuhoito on lyhytkestoista akuuttihoitoa. Se kestää viikosta muutamaan viikkoon. Olennaista on saada päihteiden käyttö loppumaan ja vieroitusoireet hallintaan. Katkaisuhoidossa pohditaan ja sovitaan tilanteeseen sopiva jatkohoito. Jatkohoito voi tapahtua avohoidossa tai laitoshoidossa.

   Mitä katkaisuhoidon jälkeen tapahtuu?

   Usein katkaisuhoidon jälkeen tarvitaan tukea siihen, että alkuun saatu päihteettömyys jatkuu. Katkaisuhoidossa suunnitellaan ja sovitaan jatkohoidosta. Tilanteesta ja tarpeesta riippuen jatkohoidoksi voidaan valita yksi tai useampi seuraavista vaihtoehdoista.

   • laitoskuntoutus
   • avohoidossa järjestettävät yksilö- perhe- tai ryhmätapaamiset
   • ryhmätapaamiset vertaisryhmissä, kuten AA- ja NA-ryhmät
   • tukiasunto tai päivätoimintakeskukset

   Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

   Oirekyselyt

   Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

    Omahoito-ohjelmat

    Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia.

     Nettiterapiat

     Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen. 

     Sinua saattaa kiinnostaa myös