Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Miten ongelmakäyttöä hoidetaan?

Mitä juomistottumusten muuttaminen edellyttää? Edellyttääkö se alkoholistiksi tunnustautumista, uskoon tuloa, kurjan lapsuuden kelaamista, elinikäistä raittiuslupausta tai ankeaan keskivertoelämään sitoutumista? Ei mitään näistä, ellet itse niin halua.

Juomistottumusten muuttaminen edellyttää suunnitelmallista toimintaa. Sinun tulisi tiedostaa, paljonko juot, asettaa itsellesi päämäärä, tunnistaa itsellesi tyypilliset vaaratilanteet ja valmentautua niihin. Samalla sinun täytyy löytää uusia merkityksellisiä asioita elämääsi.

Omahoito-ohjelma itsenäiseen työskentelyyn

Amerikkalaisissa tutkimuksissa noin kaksi kolmasosaa ongelmajuojista onnistui tämäntyyppisen omahoito-ohjelman avulla rajoittamaan kulutustaan vähintään kolmanneksella. Paluuta entiseen ei juuri tapahtunut kahden seuraavan vuoden aikana.

Muutoksen toteuttaminen edellyttää sinulta myös uusia taitoja. Näitä täytyy harjoitella. Siksi tähän ohjelmaan sisältyy myös käytännön harjoituksia. Ne auttavat muutoksen toteuttamisessa.

Jos tulostat tehtäväsivut itsellesi, saat koottua itsellesi työkirjan, joka auttaa sinua muutoksen toteuttamisessa ja ylläpitämisessä.

Voit käyttää tätä omahoito-ohjelmaa

  • itsenäisesti
  • odotellessasi muuta hoitoa
  • muun hoidon tukena
  • muun hoidon jo loputtua

Huomaa

On hyvä pyytää jotakuta toista käymään ohjelmaa läpi kanssasi. Hän voi olla vastaavien ongelmien kanssa kamppaileva tai läheinen tai ammattiauttaja, johon luotat. Muutokseen sitoutuminen on yleensä varmempaa, jos mukana on toinen.

Ammattilaiselta saatava apu 

Psykoterapia ja muut keskusteluhoidot

Psykoterapiassa ja muissa keskusteluhoidoissa hankalia asioita käsitellään pääosin keskustelemalla. Tarvittaessa voidaan käyttää harjoitteita, joilla tunnistetaan ja muutetaan toimintatapoja, jotka tuottavat oireita.

Voit osallistua hoitoon yksin, puolisosi tai perheesi kanssa tai ryhmässä. Lyhyttä keskusteluhoitoa on saatavilla esimerkiksi perusterveydenhuollossa.

Psykoterapiaan voi aina hakeutua omakustanteisesti. Jos sinulla on diagnosoitu mielenterveyden häiriö, joka uhkaa työ- tai opiskelukykyäsi, voi sinulla olla oikeus Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan. Joillain alueilla psykoterapiaa voi saada myös julkisen terveydenhuollon myöntämällä palvelusetelillä.

Nettiterapia

Alkoholin liikakäytön nettiterapia sopii sekä alkoholin liikakäytön että lievän tai keskivaikean alkoholiriippuvuuden hoitoon. Ohjelma on tarkoitettu ihmisille, joiden keskeisenä ongelmana on liiallinen alkoholinkäyttö ja jotka haluavat vähentää tai lopettaa alkoholinkäytön.

Nettiterapia on omalta tietokoneelta tai älylaitteelta toteutettava hoito, jossa terapeutti tukee etenemistäsi.

Terapiaa teet viikoittain, ja sen kesto on noin 3–4 kuukautta.

Nettiterapiassa pohdit hankaluuksiasi ja ajattelu- ja toimintatapojasi sekä opettelet uusia toimintamalleja. Apunasi on tietosisältöjä, videoita ja harjoitteita. Nettiterapioista on oikein kohdennettuina saatu yhtä hyviä tuloksia kuin kasvokkain toteutetusta psykoterapiasta.

Jos kiinnostuit nettiterapiasta, hakeudu lääkärin vastaanotolle. Kuka tahansa lääkäri voi tehdä lähetteen nettiterapiaan. 

Nettiterapia alkaa yleensä viikon sisällä lähetteen teosta ja on Suomessa asuville maksutonta.  

Lääkehoito 

Lääkehoitoa voidaan käyttää muun hoidon tukena lievittämään vieroitusoireita. Keskustele lääkärisi kanssa lääkehoidon tarpeellisuudesta.

Muista

Useissa tutkimuksissa on todettu, että juomisen vähentämisen tai lopettamisen myötä ihmisten elämänongelmat yleensä helpottuvat. Tavoitteena ei siis ole viedä sinulta ainoaa iloasi. Pikemminkin kyseessä on ohjelmiston laajennus — iloa ja tyydytystä voi löytyä myös muualta!