Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Mikä epävakaa persoonallisuushäiriö on?

Epävakaalla persoonallisuushäiriöllä tarkoitetaan pitkäkestoista omien kokemus- ja toimintatapojen epävakautta. Se ei siis rajoitu esimerkiksi vaikeaan elämäntilanteeseen tai tiettyyn ihmissuhteeseen.

Diagnoosi F60.3: epävakaa persoonallisuushäiriö

Epävakaat piirteet aiheuttavat pitkäkestoisia vaikeuksia elämän eri osa-alueilla. Ne myös heikentävät toimintakykyä.

Epävakaan persoonallisuushäiriön diagnosoimiseksi tarvitaan laajasti tietoa henkilön pitkäkestoisista kokemus- ja käyttäytymistavoista sekä ajankohtaisista oireista. Diagnoosi tehdään erikoissairaanhoidossa tai kokeneen ammattilaisen huolellisen arvion perusteella.

Epävakaan persoonallisuushäiriön hoito ja ennuste

Epävakautta hoidetaan pääosin avohoidossa. Jos sairaalahoito on kriisitilanteissa välttämätöntä, pyritään se järjestämään päiväosastolla.

Ennuste on varsin hyvä. Yli puolet henkilöistä, joille on tehty epävakaan persoonallisuushäiriön diagnoosi, on viiden vuoden päästä toipunut siten, että häiriön kriteerit eivät enää täyty.

Oireet lievittyvät usein nopeammin kuin toimintakyky paranee.

Epävakauden Käypä hoito -suositus

Tämä omahoito-ohjelma pohjautuu epävakauden Käypä hoito -suositukseen.