Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

VUOROVAIKUTUSTAIDOT

Toimivaan vuorovaikutukseen kuuluu taito kuvata omia tunteita ja ajatuksia ilman liiallista hyökkäävyyttä, vaatimista tai tuomitsevuutta itseä tai toisia kohtaan.

Kun tunteet ovat voimakkaita, ajattelu kapeutuu ja itseilmaisu muuttuu vaikeammaksi. Voimakas tunnetila yllyttää herkästi tuomitseviin ajatuksiin, mikä voi johtaa toisten syyttelyyn, leimaamiseen, nopeiden päätelmien tekoon sekä puolustautumiseen.

Mitä haluat tilanteessa saavuttaa?

Kun olet vuorovaikutustilanteessa, jossa tunteet alkavat kuumentua, pysähdy hetkeksi ja ota aikalisä. Mieti, mikä on tavoitteesi tässä vuorovaikutustilanteessa. Onko ensisijaisena tarkoituksenasi saada asia hoidettua, säilyttää ihmissuhde vai säilyttää itsekunnioituksesi?

Tehokas vuorovaikutus sisältää nämä kaikki osatekijät erilaisin painotuksin.

Vuorovaikutuksen tavoitteiden tutkiminen

Jokainen vuorovaikutustilanne sisältää kolme tavoitetta: haluamme saada asian hoidettua sekä säilyttää ihmissuhteen ja oman itsekunnioituksemme. Eri tavoitteet korostuvat eri tilanteissa.

Mieti esimerkiksi tilannetta, jossa haluat saada palkankorotuksen. Tällöin asiatavoite eli palkan nostaminen on ensisijainen tavoitteesi, mutta samalla haluat säilyttää hyvät välit pomoosi. Sekä palkankorotuksen saaminen että hyvien välien ylläpitäminen esimiehen kanssa voivat olla itsekunnioituksesi kannalta tärkeitä tavoitteita.

Vuorovaikutuksen tavoitteiden tasapaino

Jos jokin näistä kolmesta tavoitteesta jää liian vähälle huomiolle tai korostuu koko ajan, seuraa ongelmia. Jos esimerkiksi pelkäät konflikteja, saatat toistuvasti nostaa ihmissuhdetavoitteen tärkeimmäksi sekä miellyttää muita asia- ja itsekunnioitustavoitteen kustannuksella. Kieltäytyminen tai mielipiteen sanominen voi olla vaikeaa.

Muista

Mieti, mikä on tavoitteesi missäkin vuorovaikutustilanteessa. Onko tarkoituksenasi saada asia hoidettua, säilyttää ihmissuhde vai säilyttää itsekunnioituksesi?

Onko vuorovaikutustilanteissasi epätasapainoa eri tavoitealueiden suhteen? Voisiko tavoitteiden miettiminen helpottaa vuorovaikutustilanteiden sujuvuutta?