Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

1. MISTÄ ON KYSE?

Ahdistus on normaali tunne.

Me kaikki olemme joskus jännittyneitä, stressaantuneita, ahdistuneita tai peloissamme. Nämä tunteet auttavat meitä selviytymään vaikeissa, haastavissa tai vaarallisissa tilanteissa. Pelko voi estää meitä tekemästä vaarallisia asioita, ja ahdistus auttaa valmistautumaan tulevaan.

Aina ahdistus ei kuitenkaan ole ​​tarkoituksenmukaista ja hyödyllistä.

Myös lapsilla voi olla elämässään vaihe, johon sisältyy huomattavaa murehtimista ja ahdistuneisuutta.

Silloin kun huolet, jännittäminen tai pelot estävät lasta tai nuorta osallistumasta iälle tyypilliseen tai mieluisaan toimintaan, kannattaa ahdistuneisuuteen puuttua.

Miltä ahdistus voi tuntua?  

  • Epämääräisenä jännittämisen tunteena 
  • Erilaisina pelkoina tulevaisuudesta 
  • Keskittymisvaikeuksina ja levottomuutena 
  • Uniongelmina
  • Hengitysvaikeuksina
  • Sydämentykytyksenä, vapinana, hikoiluna tai huimauksena 
  • Rintakipuina, vatsakipuina tai lihasjännityksenä