Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Lapsen ahdistuneisuuden tunnistaminen

Ahdistuneisuushäiriöt ovat yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä lapsilla ja nuorilla. Eri arvioiden mukaan noin 10 % lapsista kärsii ahdistuneisuushäiriöistä nuoruusikään mennessä.

Ahdistuneisuus voi vaihdella iän myötä

Eri-ikäisenä ahdistuneisuus voi näyttäytyä eri tavoin. Ahdistuneisuuden ilmenemistyyppi ja pelkojen kohteet vaihtelevat eri ahdistuneisuushäiriöissä. Ne myös muuttuvat, kun lapsi kasvaa nuoreksi.

Lapsuudessa korostuvat useimmiten fyysiset ja konkreettiset uhat sekä turvallisuuteen tai turvattomuuteen liittyvät asiat. Nuoruusiässä ilmenee enemmän sosiaalisten tilanteiden pelkoa.

Ahdistuneisuus ja pelot ovat yleisiä. Osa niistä poistuu itsestään tuottamatta isompaa haittaa.

On tavallista toivoa, että ahdistuneisuus menee itsestään ohi, kun lapsi kasvaa. Näin käy voimakkaassa ahdistuneisuudessa kuitenkin vain harvoin, vaikkakin ahdistuksen kohde voi muuttua.

Milloin hakeutua hoitoon? 

Lähimmäisten auttamisyritykset eivät ehkä johda kuin hetkelliseen ahdistuksen lieventymiseen.

Hoitoa kannattaa hakea, jos pelot ja ahdistuneisuus alkavat häiritä elämää merkittävästi ja rajoittaa lapsen iälle tyypillistä toimintaa. Ahdistus vaikuttaa tällöin perhe-elämään, kaverisuhteisiin ja koulunkäyntiin. Pitkittyessään ahdistuneisuus voi altistaa myös muille ongelmille.

Ahdistavien tilanteiden tunnistaminen

Tavoite:

Opitte tunnistamaan, mitkä tilanteet lapsesi kokee hankalina tai ahdistavina.

Ohje:

Rastita alla olevasta listasta ne tilanteet, joissa lapsellasi ilmenee jännittämistä. Merkitse asteikolla 0–10, kuinka ahdistuneeksi arvioit lapsesi olon kyseisessä tilanteessa.

0 = ei lainkaan ahdistuneisuutta
10 = erittäin voimakasta ahdistuneisuutta

Esimerkkitilanteet:

Saatat tunnistaa useampiakin tilanteita, jotka lapsesi kokee hankalina. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että hänellä olisi ahdistuneisuushäiriö. Ratkaisevaa on se, kokeeko lapsesi jonkin tilanteen niin hankalana, että alkaa välttää siihen menemistä. Välttäminen voi ilmetä monin tavoin. Lapsi saattaa esimerkiksi jäädä tilanteesta kokonaan pois tai poistua siitä ennenaikaisesti. Hän saattaa myös ilmoittaa jonkin oikean tai keksityn syyn, miksi ei voikaan lähteä mukaan. Vaikka varsinaista välttämistä ei olisikaan, kannattaa ahdistuneisuuden kanssa pärjäämistä harjoitella, jos lapsen kokema tukala olo on voimakasta tai hän jännittää tulevaa tilannetta päiväkausien ajan ennakkoon.

Pdf:stä löydät esimerkkitaulukon.

Muista

Hoitoa kannattaa hakea, jos pelot ja ahdistuneisuus alkavat häiritä elämää merkittävästi ja rajoittaa lapsen iälle tyypillistä toimintaa.