Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Mistä ahdistuneisuus johtuu?

Lapsen tai nuoren ahdistuneisuudelle ei ole yhtä yksittäistä syytä. Osa meistä syntyy herkästi ja vahvasti tuntevina. Myös elämänkokemuksilla ja mallioppimisella on vaikutusta. Kaikille synnynnäisesti herkille ei kuitenkaan puhkea ahdistuneisuushäiriötä.

Lapsen-ahdistus-alttius

Perinnölliset tekijät

Ahdistusherkkyys voi olla osittain perinnöllistä. Usein ahdistusherkällä lapsella on myös ahdistusherkkiä sukulaisia. Ahdistuneisuus ei sinällään periydy, mutta ahdistukselle altistavat ominaisuudet voivat olla synnynnäisiä.

Periytyviä ominaisuuksia ovat esimerkiksi

  • se, kuinka nopeasti tunteet ja keholliset reaktiot syttyvät
  • yleinen tunneherkkyys

Tällainen herkkyys itsessään voi olla myös voimavara.

Elämänkokemukset ja mallioppiminen

Elämänkokemukset voivat vaikuttaa ahdistusherkkään ihmiseen eri tavoin kuin muihin. Haasteet ja niistä selviäminen voivat antaa lapselle kokemuksen pärjäämisestä ja opettaa selviytymiskeinoja. Toisaalta taas lapsi voi oppia, ettei pärjää omillaan.

Lapset seuraavat luonnostaan läheistensä reaktioita eri tilanteissa. Tämä on oleellista, jotta lapsi oppii, miten maailmassa ja elämässä selvitään.

Herkästi ahdistuvat lapset nappaavat ympäristöstään luontaisesti hienovaraisiakin merkkejä ja voivat tulkita niiden tarkoittavan esimerkiksi sitä, että 

  • tämä on vaarallista
  • tästä kannattaa huolestua

Siten heidän maailmankuvansa muotoutuu uhkia korostavaksi. Lapsi saattaa myös herättää aikuisissa halun suojella ja tehdä asioita hänen puolestaan. Tämä toiminta taas voi lisätä lapsen uskomusta siitä, että hän on kykenemätön pärjäämään ja selviämään omin avuin.

Muista

Haasteet ja niistä selviäminen voivat antaa lapselle kokemuksen pärjäämisestä ja opettaa selviytymiskeinoja.