​Avohoitotoiminta on profiloitunut aiempaa monipuolisemmaksi uuden tutkimustiedon tuottamien erilaisten erityisosaamisten myötä. Lastenpsykiatrian avohoitotoiminta voi jäsentyä lastenpsykiatrisen yleispoliklinikkatoiminnan ohella esimerkiksi pikkulapsipsykiatrian ja lasten neuropsykiatrian, traumapsykiatrian, säätelyhäiriöpsykiatrian ja psykoterapian työryhmiin, lastenpsykiatrian konsultaatiotoiminnan ja kotisairaanhoidon yksiköihin ja lastenpsykiatrian yleissairaalapsykiatriseen toimintaan. Kiireellisen tutkimuksen ja hoidon tarve on viime vuosina lisääntynyt ja päivystysluonteisesti toimivia akuuttityöryhmiä on perustettu, usein perustasolle vietynä liikkuvana toimintana. Lastenpsykiatrinen avohoito toteutetaan yhteistyössä esimerkiksi sosiaalipalvelujen perhetyön tai lastensuojelun kanssa silloin, kun se on lapsen ja perheen kannalta tarkoituksenmukaista.