​Lastenpsykiatrisen konsultaatiotoiminnan tulee tukea perustasolla toteutettavaa hoitoa, joko peruspalveluihin jalkautuneena konsultaatioyhteistyönä, videokonsultaatioina tai sähköisiä konsultaatiomahdollisuuksia hyväksi käyttäen. Lastenpsykiatrian yksiköiden tarjoamat erikoislääkärikonsultaatiot ja moniammatilliset konsultaatiot perustason työntekijöille ovatkin yleistyneet ja toteutuvat säännöllisinä, tapauskohtaisina tai akuuttikonsultaatioiden muodossa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen tavoitteiden mukaisesti lastenpsykiatrista tutkimusta ja hoitoa ollaan suuntaamassa peruspalveluihin lähemmäs lasten kasvuympäristöä ja perustason tukiverkkoja. Tämä edellyttää sekä lastenpsykiatrian erikoissairaanhoidon avohoitotoiminnan viemistä lisääntyvässä määrin peruspalvelujen yhteyteen että peruspalvelujen hoidollisen osaamisen ja kapasiteetin vahvistamista. Tarvittava erityisosaaminen turvataan erikoissairaanhoidon yksikön konsultaation ja uudentyyppisten yhteistoimintojen avulla. Erikoissairaanhoidon osalta tämä tarkoittaa jalkautuvien palveluiden ja konsultatiivisen toiminnan kasvua. Konsultaatiotoiminta tuleekin olemaan keskeinen erikoissairaanhoidon tehtävä tulevaisuudessa, kun tavoitteena on varhaisempi hoito ja hoidon painopisteen siirtäminen perustasolle. Erotusdiagnostiset kysymykset ja kannanotot hoito- ja kuntoutussuunnitelmiin edellyttävät usein erityistason osaamista, vaikka hoito ja kuntoutus voidaan toteuttaa peruspalveluissa. Vaikeat lastenpsykiatriset häiriöt on kuitenkin edelleen tarpeen arvioida ja hoitaa erikoissairaanhoidon yksiköissä.