​Lastenpsykiatrian erikoisalan ympärivuorokautinen lääkäripäivystys toimii yliopistollisissa sairaaloissa. Muissa sairaaloissa lastenpsykiatrian päivystyksellisestä toiminnasta huolehtivat yleensä lastentautien tai psykiatrian sairaalapäivystykset. Vuonna 2015 voimaan tulleen päivystysasetuksen (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä, 782/2014) mukaan lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien päivystyksellistä arviointia varten tulee sairaaloiden etupäivystystä hoitavilla yksiköillä olla mahdollisuus lastenpsykiatrian erikoislääkärin konsultoimiseen. Yliopistolliset sairaalat ovatkin käynnistäneet tai käynnistämässä päivystysasetuksen toteuttamiseksi erikoislääkäritasoisia takapäivystysjärjestelmiä joko yhden tai useamman erityisvastuualueen laajuisina.