​Lastenpsykiatrinen osastohoito on parhaillaan suuressa muutoksessa. Kehityssuuntana on 2000-luvun alusta alkaen ollut osastohoitojaksojen lyheneminen ja osastohoidon tavoitteiden tarkempi fokusointi. Osastohoito nähdään nykyisin hoitoprosessin yhtenä osana, aiemmin sillä usein oli päärooli lapsen hoidossa. Kokovuorokausityyppinen osastohoito sitoo paljon henkilöstöresursseja, jolloin tuotantokustannukset potilasta kohden ovat korkeat. Osastohoidon rinnalle onkin kehitetty erilaisia viikko- tai päiväosastomuotoisia hoitomalleja, päiväosastona toimivia perheosastoja ja intensiivistä avohoitoa, johon liitetään lapsen kasvuympäristöön jalkautuvaa työtä. Kokovuorokausityyppiselle osastohoidolle on kuitenkin edelleen vahvat indikaationsa lasten vaikeiden psyykkisten sairauksien ja usein henkeäkin uhkaavien kriisitilanteiden hoidossa. Osastohoito on intensiivinen hoitomuoto, joka edustaa lastenpsykiatrista tehohoitoa.