​Lastenpsykiatrisen fysioterapian tavoitteena on tukea lapsen ikätasoista liikunnallista kehitystä ja toimintakykyä, vahvistamaan tervettä kehonkuvaa ja löytämään kehollisia voimavaroja. Kuntoutuksessa käytetään lapselle soveltuvia fysioterapeuttisia ja psykoedukatiivisia keinoja. Fysioterapeutti toimii osana moniammatillisista työryhmää ja terapia osana lapsen kokonaishoitoa.

Lastenpsykiatrinen fysioterapia toteutuu yleensä lyhytkestoisena prosessina, viikoittaisina käynteinä. Siitä voivat hyötyä lapset, joilla on esim. motorisia ongelmia, kehonkuvan häiriöitä, epäspesifejä somaattisia oireita tai kroonisia kipuja.