​Kognitiivisen psykoterapian taustalla on ajatus, jonka mukaan psyykkisten oireiden, kuten masennuksen ja ahdistuksen taustalla on usein ajattelu- ja tulkintatapoja, jotka ylläpitävät oireita. Nämä tavat myös hankaloittavat yrityksiä ratkaista ongelmia ja vähentää oireita. Tutkimalla ja tunnistamalla tulkintatapoja niitä voidaan muuttaa lapsen kasvua tukeviksi ja löytää keinoja kohdata ongelmallisia tilanteita ja tunteita.

Kognitiivisen psykoterapian tavoitteina on opettaa lasta tunnistamaan ero ajatusten ja tunteiden välillä, tiedostamaan, miten ajatukset ja niiden taustalla olevat oletukset voivat vaikuttaa tunteisiin, arvioimaan mieleen tulevia ajatuksia sekä säätelemään tunteita.

Terapiaa edeltää yleensä 3-5 arviokäyntiä ja terapiakäynnit tapahtuvat 1-2 kertaa viikossa. Lasten kognitiiviset psykoterapiat kestävät tavallisesti 0.5-2 vuotta. Terapia alussa ja lopussa sekä muuten puolen vuoden välein järjestetään hoitoneuvottelu terapian vastuuyksikössä. Lapsen terapiaan kuuluvat vanhemmuuden ohjantakäynnit koko terapian ajan säännöllisinä, yleensä 3-4 viikon välein tapahtuvina.