​Lasten kuvataideterapiaa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmähoitona. Terapiakäynneillä mm. piirretään, maalataan, muovaillaan, katsellaan töitä terapeutin kanssa ja jutellaan niistä. Töiden kautta lapsi voi jakaa kokemuksiaan ja sisäistä maailmaansa ja saada yhteyden mielikuviinsa ja tunteisiinsa. Terapian myötä puhuminen vaikeistakin asioista ja tunteista helpottuu.

Kuvataideterapiassa työskennellään lapsen ehdoilla: välillä käynneillä painottuu kuvallinen tekeminen, välillä juttelu ja leikkiminen. Keskeistä terapiassa on lapsen ja terapeutin välinen vuorovaikutus, jonka avulla lapsi voi oppia ymmärtämään itseään paremmin ja kokea tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi.

Kuvataideterapiaa edeltää tarvittava määrä arviokäyntejä. Varsinaisia terapiakäyntejä on yksilöterapiassa 1-2 kertaa viikossa, ja terapian kesto on yleensä 1-2 vuotta. Terapiaan kuuluvat aina vanhempien omat, säännölliset ohjantakäynnit joko lapsen terapeutin tai jonkun toisen terapeutin luona. Terapiaprosessin kuluessa hoidon tavoitteita arvioidaan ja muokataan tarpeen mukaan.