​Hoito voi olla myös ryhmässä tapahtuvaa, jolloin hoidosta vastaavat koulutetut ryhmänvetäjät. Ryhmähoito perustuu ryhmänjäsenten väliseen vuorovaikutukseen: ryhmässä voi turvallisessa ympäristössä opetella/ harjoitella erilaisia sosiaalisia/tunnetaitoja, jakaa kokemuksia sekä saada vertaistukea. Ryhmät voivat olla myös toiminnallisia, kuten esim. kuvataideryhmä. Ryhmät voivat olla ”suljettuja”, jolloin osallistujat valitaan haastattelun perusteella tai avoimia jolloin ryhmään voi osallistua vapaasti mikäli muutoin täyttää ryhmälle asetetut kriteerit.