​Musiikkiterapiassa musiikin eri elementtejä käytetään vuorovaikutuksen välineinä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkiterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa ja sen menetelmiä ovat esim. musiikin kuuntelu, laulaminen, soittaminen, musiikkimaalaus ja liikkuminen musiikin tahdissa. Terapiaan tulevalta lapselta ei edellytetä musiikillisia taitoja.

Musiikki aktivoi alitajuntaa ja herättää tunteita. Sen avulla voidaan käsitellä vaikeitakin asioita turvallisesti, symbolisen etäisyyden päästä. Se saa aikaan vuorovaikutusta, esteettisiä elämyksiä ja mielihyvää ja sillä on myös fysiologisia vaikutuksia.

Musiikkiterapiajaksoa edeltää tarvittava määrä arviokäyntejä. Varsinaisia terapiakäyntejä on yksilöterapiassa 1-2 kertaa viikossa ja terapian kesto on yleensä 1-2 vuotta. Lapsen terapiaan kuuluvat aina vanhempien omat, säännölliset ohjantakäynnit lapsen terapeutin tai jonkun toisen terapeutin luona. Terapiaprosessin kuluessa hoidon tavoitteita arvioidaan ja muokataan tarpeen mukaan.