​Neuropsykologisen kuntoutuksen tavoite on parantaa lapsen oppimis- ja toimintakykyä lievittämällä hänen vaikeuksiensa taustalla olevia neurokognitiivisia häiriöitä. Kuntoutuksessa käytetään hyväksi lapsen vahvuuksia ja tuetaan hänen itsetuntoaan. Sitä antaa neuropsykologiksi kouluttautunut laillistettu psykologi.

Neuropsykologisen kuntoutuksella voidaan hoitaa toiminnan ohjauksen vaikeuksia, hahmottamisen vaikeuksia, muistiongelmia, lukivaikeuksia, sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia ja tarkkaavuuden säätelyn vaikeuksia. Kuntoutuksen tarve ja toteutustapa on hyvä arvioida neuropsykologisen tutkimuksen avulla ja sen suunnittelussa otetaan huomioon lapsen ja perheen kokonaistilanne ja muu hoidon tarve.

Neuropsykologinen kuntoutus voi toteutua yksilö-, pari- tai ryhmäkuntoutuksena. Kuntoutuskerran pituus on yleensä 45min ja tiheys 2-4 kertaa kuukaudessa. Kuntoutukseen liittyy usein lapsen lähiympäristön, kodin ja koulun ohjausta ja sen kokonaiskesto on yleensä 0.5-2 vuotta.