​Perheterapiassa pyritään vaikuttamaan perheen vuorovaikutukseen ja perheenjäsenten välisiin suhteisiin. Hoidon tavoitteet määritellään yhdessä, ja kaikki sitoutuvat niihin pyrkimiseen. Perheterapia mahdollistaa vaikeiden tilanteiden tarkastelun erilaisista näkökulmista ja auttaa ymmärtämään tilannetta toisten kannalta. Yleensä perheterapiaistuntoihin osallistuu koko perhe, mutta kokoonpanoa voidaan tarvittaessa vaihdella ja tapaamisiin voi joskus osallistua myös perheen ulkopuolisia, perheelle merkityksellisiä henkilöitä.

Perheterapeuttinen hoito toteutetaan yleensä 1-3 viikon välein tapahtuvilla tapaamisilla ja sen kesto vaihtelee muutamasta tapaamisesta noin 20 käyntiin.