​Psykodynaamisen terapian tavoitteena on lisätä lapsen kykyä ajatella ja ymmärtää ja käsitellä omia tunteitaan ja siten poistaa sisäisen kehityksen esteitä. Terapian edetessä lapsi uskaltaa tuoda vuorovaikutussuhteeseen terapeutin kanssa tunteita ja mielikuvia, joita voidaan yhdessä miettiä sanallisesti, leikkimällä tai vaikka piirtäen. Vähitellen hän voi sisäistää ajattelun keinoja omaksi, pysyväksi taidokseen.

Terapian kuluessa esiin tulee myös vaikeita ja ristiriitaisia tunteita ja terapia voi lapsesta tuntua välillä raskaaltakin psyykkiseltä työltä. Hankalammista vaiheista selviäminen terapeutin avulla lisää lapsen luottamusta omiin sisäisiin kykyihinsä ja voimiinsa.

Psykodynaaminen terapia on luonteeltaan tiivistä ja pitkäjänteistä ja vaatii myös vanhemmilta sitoutumista. Hoidon säännöllisyyden turvaaminen on tärkeää. Hoitoon kuuluvat myös vanhempien säännölliset ohjantakäynnit joko lapsen terapeutilla tai toisen terapeutin luona. Lapsen terapiakäyntejä on tavallisimmin 2-3 x viikossa ja terapian kesto on keskimäärin 2-3 vuotta.