​Lastenpsykiatriseen toimintaterapiaan tullaan tutkimusten kautta. Tutkimuksessa käydään 4 – 6 kertaa. Kuntouttava tutkimusjakso on hiukan pidempi, noin 10 kertaa, ja siihen sisältyy tutkimuksen lisäksi hoidollisia tavoitteita. Lastenpsykiatrinen toimintaterapia kestää puolesta vuodesta useaan vuoteen ja siinä käydään 1-2 kertaa viikossa.

Toimintaterapiaan tulee usein lapsia, joilla ei ole kokemuksilleen sanoja tai heillä ei ole mielikuvitusta, mitkä vaikuttavat kykyyn leikkiä ja ilmaista itseään. Joskus oma keho voi tuntua vieraalta ja olo jäsentymättömältä, jolloin ei tunne itseään kovin hyvin ja on vaikeaa sanoa, mistä pidän, mitä haluan, mitä ajattelen tai millainen olen.

Lastenpsykiatrisen toimintaterapian tavoitteet voivat olla esimerkiksi: Iänmukaiset taidot ja selviytymiskeinot kehittyvät arjessa; itsetuntemus ja kyky ilmaista omia toiveita, tunteita ja ajatuksia kehittyy; oman toiminnan ohjaus kehittyy ja kokemusmaailma jäsentyy. Terapeuttinen toiminta on lasten kanssa leikkiä sen eri muodoissaan ja/ tai arkeen liittyvää taitojen opettelua.