​Laajasti ymmärrettynä monenlainen lapsiperheille annettava ammatillinen tuki voi olla samalla vuorovaikutuksen tukemista. Vanhempia hyvään vuorovaikutukseen lapsen kanssa auttaa mm.

  • arjen tuki
  • neuvot
  • ohjeet
  • motivointi
  • rohkaisu

Toimivan vuorovaikutuksen mallinnus on aina mahdollista tavatessa lapsiperheitä. Monet vanhemmat kokevat hyödyllisenä tuen isovanhemmilta, muulta verkostoltaan tai vertaistuen toisilta vanhemmilta.  Lapsen tarpeiden ja etenkin mahdollisten erityistarpeiden tekeminen näkyväksi vanhemmalle voi olla ratkaisevan tärkeää. Tämä voi edellyttää lapsen yksilöllistä arviointia tai tutkimusta. Vuorovaikutusta on mahdollista tukea jo raskausvaiheessa. Vanhempaa tulee auttaa paitsi toimimaan käytännössä lapsensa kanssa myös ajattelemaan lasta tämän kehitystä tukevalla tavalla. Tämä voi joskus edellyttää vanhemman omaa psykoterapeuttista prosessia, asiantuntevaa vuorovaikutushoitoa tai paneutuvaa perhekuntoutusta.

Perhe voi saada apua vuorovaikutuksen ongelmiin neuvolasta, lapsiperheiden perhetyöstä, perheneuvolasta, lasten – ja aikuispsykiatrian tai lastensuojelun palveluista. Lapsen erityistarpeiden tunnistamiseksi voidaan tarvita lastenneurologin, psykologin, neuropsykologin, toimintaterapeutin tai puheterapeutin asiantuntemusta.