Pitkäjänteinen vastuu lasten psyykkisestä ja psykososiaalisesta hyvinvoinnista on perustason sosiaali- ja terveyspalveluissa, joita erityistason palvelut tukevat vastuunotolla vaikeimpien ongelmien ja sairauksien hoitovaiheiden osalta. Lasten lievien ja keskivaikeiden psyykkisten häiriöiden ja sairauksien hoidon tulee toteutua nykyistä säännönmukaisemmin perustason palvelujen piirissä.